FF2 - Pas modulerende branders in ovens toe

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door verschillen in het (bak)proces verandert de warmtevraag regelmatig. Bij een traditionele aan/uit regeling werkt de brander op 100% zolang er warmtevraag is. Zonder warmtevraag gaat de brander uit, tot er weer een nieuwe warmtevraag is. Bij het opnieuw opstarten van de brander spoelt de vuurhaard 5 keer zodat er geen explosief mengsel meer in de vuurhaard is. Met het spoelen gaat energie verloren, omdat het spoelen met koude lucht gebeurt. De koude lucht warmt in de ketel op waarna het met een hoge(re) temperatuur de schoorsteen verlaat.

Het aantal stops (en dus spoelingen) is te beperken door de brander bij een lagere warmtevraag op een lagere capaciteit te laten branden. Het aanpassen van de capaciteit van de brander heet moduleren. Met een modulerende regeling blijft de ketel langer in bedrijf en verminderen de stilstand- en opstartverliezen.

Huidige situatie

Er is een gasgestookte oven met een brandervermogen van tenminste 100 kW aanwezig zonder modulerende branders.

FF2 modulerende brander - EML

Herkenning

Het betreft hier een regeling met een sensor. Deze kan worden weergegeven in de beschrijving van het BMS (Burner Management Systeem) of worden nagevraagd via de installateur/leverancier van de oven.

Uitvoering

De warmtetoevoer van een gasgestookte oven wordt geregeld door een sensor in de oven (temperatuurmeting). De aanpassing betreft alleen een verandering van het branderregelsysteem. De vermogensvraag kan of direct worden ingegeven of via een druksensor worden geregeld om het juiste vermogen af te geven aan te oven.

Het branderregelsysteem moet hiervoor geschikt zijn. Ook moet de brander geschikt zijn om bij een lagere output goed te functioneren. Let op of er geen extra emissies van stikstofoxides (NOx) optreden. Overleg dus met de leverancier of installateur over deze ombouw.

Relevante wetgeving

Voor grotere stookinstallaties is het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (BEMS) van toepassing.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?