FH3 - Dek het zwembad af met zwembadafdekking buiten de openingstijden

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door een zwembad buiten gebruikstijden af te dekken, verdampt er minder water. Hierdoor hoeft minder water te worden toegevoegd. Er vindt ook minder verdampingsverlies plaats, waardoor er minder warmte toegevoegd hoeft te worden.

Door een zwembad buiten gebruikstijden af te dekken, verdampt er minder water. Hierdoor hoeft minder water te worden toegevoegd. Er vindt ook minder verdampingsverlies plaats, waardoor er minder warmte toegevoegd hoeft te worden.

De maatregel is met name toepasbaar op rechthoekige zwembaden omdat de afdekking bij complexe vormen lastiger is. Bij een zwembad met een beweegbare bodem kan de bodem als afdekking worden gebruikt door deze omhoog te brengen.

Zwembadafdekking kan effect hebben op de waterkwaliteit. Dit omdat vluchtige stoffen die zijn opgelost in het water niet meer uitdampen als het bad is afgedekt. Dat kan leiden tot extra energiegebruik voor extra doorspoeling tijdens gebruiksuren.

Huidige situatie

Er is een rechthoekig zwembad aanwezig dat onafgedekt achterblijft wanneer het zwembad gesloten is.

Herkenning

De afdekking is visueel goed herkenbaar buiten gebruikstijden. De afdekking kan door een dagelijks beheerder ook makkelijk worden aangewezen.

Uitvoering

Het zwembad kan worden afgedekt met een zeil of via een mechanisch rolluik dat over het zwembad kan worden gerold.

Alternatieve maatregelen

Er zijn ook vloeibare afdekkingen mogelijk die verdamping van warmte verminderen. Deze zijn echter minder effectief dan een vaste afdekking en vloeibare afdekkingen kunnen leiden tot extra verontreiniging van het zwemwater.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?