FH6 - Win warmte terug uit het spoelwater door gebruik te maken van een spoelwaterbuffer

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Zwembaden hebben een zandfilter om het water te reinigen. Het filter is schoon te maken door zwembadwater in omgekeerde richting door het zandfilter te persen. Het verontreinigde water (in vaktaal: spoelwater) is niet meer geschikt als zwembadwater. Dit spoelwater wordt afgevoerd naar een bufferkelder. Zwembaden lozen daarna vanuit de bufferkelder het spoelwater naar het riool. Het kan ook opnieuw gebruikt worden als spoelwater bij de toiletten.

Spoelwater heeft meestal een temperatuur van ongeveer 30 °C.

De warmte van het spoelwater kan worden teruggewonnen voor het voorverwarmen van vers suppletiewater. Dit gebeurt door een warmtewisselaar te plaatsen in het buffervat, waarmee het koude suppletiewater wordt opgewarmd. Het suppletiewater warmt in de warmtewisselaar op tot boven de 20 °C. De verwarmingsinstallatie warmt het suppletiewater daarna verder op, tot de gewenste temperatuur. De nuttig ingezette warmte uit de warmtewisselaar hoeft niet meer door de verwarmingsinstallatie opgewekt te worden.

Huidige situatie

Er is een verwarmd zwembad aanwezig waarbij het warme spoelwater wordt geloosd op het riool.

Herkenning

Een spoelwaterbuffer bestaat uit een redelijk omvangrijk buffervat (5 m³ voor 100.000 bezoekers) dat vaak geplaatst is in de nabijheid van het zandfilter.

Uitvoering

Warmtewisselaars zijn in verschillende in verschillende vormen te koop. Bij verontreinigingen in het water is een buiswarmtewisselaar (water-water-warmtewisselaar) een veel toegepaste variant. Het spoelwater en verse suppletiewater kunnen niet met elkaar in aanraking komen. De kunststof- of rvs-buis geleidt de warmte van het ene naar het andere medium.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja.

Bent u tevreden over deze pagina?