FH7 - Pas een HR-ketel toe voor zwembadwaterverwarming

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een VR-ketel benut de warmte uit de rookgassen niet volledig doordat het rookgas niet volledig wordt uitgekoeld. Een HR-ketel koelt de rookgassen verder af en wekt daardoor meer warmte op.

Bij de verbranding van aardgas ontstaan rookgassen met waterdamp die warmte bevatten. Door waterdamp in de rookgassen te condenseren komt die warmte vrij. Om de rookgassen goed af te kunnen koelen moet de retourtemperatuur uit het cv-systeem laag genoeg zijn. Bij een retourtemperatuur van 55 °C of lager werkt de ketel condenserend en kan er veel warmte worden gewonnen uit het rookgas. Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of hogetemperatuur-stralingspanelen) hebben meestal een temperatuurregime dat hoger ligt, bijvoorbeeld 90 °C aanvoer en 70 °C retour. Daardoor kan hiermee geen HR-effect worden gerealiseerd.

Huidige situatie

Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterd rendementketel voor het verwarmen van het zwembadwater.

FH7 - HR ketel - EML

Herkenning

Een HR-ketel is herkenbaar aan een afvoerleiding voor condenswater. De ketel heeft een gaskeurlabel en staat in de technische ruimte of de stookruimte.

De werking van de HR-ketel kan ook worden afgelezen op temperatuurmeters op de warmteleidingen. De retourtemperatuur ligt onder de 55 °C (onder ideale omstandigheden).

Uitvoering

HR-ketels regelen zelf hun watertemperatuur als functie van de vermogensvraag. Bij een hoge vermogensvraag wordt een hogere temperatuur geleverd, bij een lagere vermogensvraag een lagere temperatuur. Daarom is bij de uitvoering een goede dimensionering en aandacht voor instellingen van de stooklijn belangrijk.

Verwarmingsketels in de utiliteit waren van oudsher vaak losstaande ketels. Tegenwoordig worden HR-ketels meestal in cascade-opstellingen gebruikt. In de technische ruimte hangen meerdere ketels op een rij die één voor één kunnen worden bijgeschakeld afhankelijk van de warmtevraag. Een cascade van HR-ketels kan op deze manier goed inspelen op een veranderende vermogensvraag en hierbij de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk houden.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Pas een elektrische warmtepomp toe, naast (hybride opstelling) of in plaats van de bestaande. Met een warmtepomp kan op een hele efficiënte manier warmte worden opgewekt. Als bron voor de warmte kan ventilatielucht, buitenlucht of een reststroom worden gebruikt.

Bent u tevreden over deze pagina?