FH9 - Pas een efficiënte warmtewisselaar toe op de balansventilatie van het zwembad

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Beperk het warmteverlies door een dubbele kruisstroomwarmtewisselaar toe te passen in de balansventilatie van een zwembad.

De warme afvoerlucht uit een zwembad kan een groot deel van het jaar de koudere aanvoerlucht voorverwarmen. Met een dubbele kruisstroomwisselaar is deze warmte in het ventilatiesysteem terug te winnen. Het rendement is hoger dan bij een enkele kruisstroomwisselaar of een twincoil.

In een dubbele kruisstroomwarmtewisselaar stromen de twee luchtstromen kruislings door een aluminium, kunststof of roestvaststalen warmtewisselaar. De ene luchtstroom stroomt door de even kanalen, de andere luchtstroom door de oneven kanalen. In de warmtewisselaar geeft de warme afvoerlucht de warmte aan de koude aangezogen buitenlucht.

De voorverwarmde verse buitenlucht gaat daarna langs een verwarmingselement (water-luchtwarmtewisselaar) waardoor de lucht verder opwarmt. Door dit verwarmingselement stroomt CV-water.

Omdat de lucht na de dubbele kruisstroomwarmtewisselaar een hogere temperatuur heeft, is minder verwarming door het verwarmingselement nodig. De warmte-opwekker (meestal de stookinstallatie) hoeft nu minder warmte te leveren. Dit is de energiebesparing.

Huidige situatie

In het zwembad is mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht zonder warmteterugwinning, of met warmteterugwinning door middel van een twincoilsysteem aanwezig.

Herkenning

In de aan- en afvoer van de ventilatie is geen kruisstroomwarmtewisselaar aanwezig. Deze warmtewisselaar is te herkennen aan een verdikking in de afzuigkanalen. Ook zullen de aanzuig en afzuig op of naast elkaar lopen. Uit de technische tekening of offerte van het ventilatiesysteem moet duidelijk worden of het om een kruisstroomwarmtewisselaar gaat.

De dubbele kruisstroomwarmtewisselaar staat diagonaal in de luchtbehandelingskast. De luchtbehandelingskast heeft vier luchtkanalen. Het kanaal met de aangezogen koude buitenlucht is meestal geïsoleerd om condensvorming tegen te gaan. Een luchtbehandelingskast is modulair opgebouwd. Vaak staat op de zijkant van elke module wat de functie is (voorverwarmen, koelen, ont- en bevochtigen en warmteterugwinning). Ook installatietekeningen kunnen uitkomst bieden.

Uitvoering

Plaats een kruisstroomwarmtewisselaar die gedimensioneerd is voor het benodigde debiet en die een warmtewisselend oppervlak heeft dat voldoende is om het beoogde rendement uit de uitgaande lucht te behalen. Let op eisen aan corrosiebestendigheid voor de te verwerken luchtstroom waarin zich o.a. chloorhoudende deeltjes kunnen bevinden.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

  • De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid.
  • De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee.

Alternatieve maatregel

Gebruik de ventilatielucht om met behulp van een lucht/water-warmtepomp het zwembad te verwarmen. Met behulp van een warmtepomp kan over het algemeen nog meer warmte worden teruggewonnen dan met een warmtewisselaar.

Bent u tevreden over deze pagina?