FI1 - Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Virtualisatie en consolidatie zijn technieken die gebruikt worden om het gebruik van servereenheden terug te brengen. Hierbij worden meerdere servers samengevoegd tot één enkele server die meerdere virtuele machines kan hosten.

  Virtualisatie is een technologie waarmee meerdere virtuele machines op één fysieke server kunnen worden gehost. Elke virtuele machine heeft zijn eigen besturingssysteem en kan verschillende applicaties hosten, waardoor de server efficiënter gebruikt wordt.

  Consolidatie is het samenvoegen van meerdere fysieke servers tot één enkele server. Het doel van consolidatie is om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare hardware. Door consolidatie kun je bijvoorbeeld servers met een lage workload samenvoegen, waardoor je de hardware efficiënter gebruikt.

  Huidige situatie

  Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit.

  Herkenning

  De beste manier om te herkennen of deze maatregel is uitgevoerd is door te vragen naar de virtualisatiesoftware. Wanneer deze maatregel is uitgevoerd, dan zal de beheerder kunnen aangeven dat er meerdere virtuele machines op de servers draaien.

  Een gevolg van deze maatregel is dat er minder servers aanwezig zijn dan voorheen. Virtualisatie en consolidatie is een maatregel die om snellere servers vraagt. Staan er nog oude servers, dan is de kans groot dat de maatregel nog niet is uitgevoerd.

  Tot slot zullen de servers een hogere werklast hebben. Daarom is een manier om te bepalen of deze maatregel nog mogelijk is, om te kijken naar de werklast van de huidige servers. Is deze laag, dan is de kans groot dat er met deze maatregel nog iets te winnen is.

  Uitvoering

  Bij het vervangen van fysieke servers kunnen deze vervangen worden door servers met virtualisatiemogelijkheden. Let hierbij wel op de volgende aspecten:

  • Zorg voor een krachtige server waarop de virtualisatie plaatsvindt.
  • Maak een analyse van de workload. Zorg dat de server voldoende capaciteit heeft om deze workload aan te kunnen.
  • Zorg voor een goede beveiliging. Dit is altijd belangrijk, maar het uitvoeren van deze maatregel is een mooi moment om dat up-to-date te krijgen en te houden.

  Alternatieve maatregelen

  In plaats van met een eigen lokale server te werken kan ook worden overwogen om deze service in de cloud af te nemen. Grote datacenters werken doorgaans met geoptimaliseerde servers.

  Economische randvoorwaarde

  Niet van toepassing.

  Technische randvoorwaarde

  De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja.

  Alternatieve maatregel

  Maak gebruik van cloudservers. Door te werken in de cloud, wordt het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van servercapaciteit. Dit bespaart op het energieverbruik.

  Bent u tevreden over deze pagina?