FI3 - Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een UPS (Uninterruptible Power Supply) is een apparaat dat de stroomtoevoer naar aangesloten apparaten beveiligt en reguleert. Het vangt stroompieken en dalen op. Ook heeft het een batterij die ervoor zorgt dat apparaten niet zomaar uit kunnen vallen.

Om dit te kunnen gebruikt een UPS wel energie en de conversie-efficiëntie is een belangrijke graadm voor de belasting van de UPS. De conversie-efficiëntie wordt bepaald door de uitgaande elektrische energie te delen door de binnenkomende energie. Deze efficiëntie wordt dus bepaald door het verbruik van de UPS zelf en het vermogen van de apparaten die zijn aangesloten op de UPS. Bij laagbelaste UPS’en gebruikt de UPS zelf in verhouding veel energie en daarom is het belangrijk om deze laagbelaste UPS’en uit bedrijf te nemen.

Huidige situatie

Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste één UPS wordt gemiddeld minder dan 30% belast.

Herkenning

De tendens bij servers is om te virtualiseren en te consolideren. Als dat gebeurt dan zijn er minder servers nodig. Deze servers worden uitgezet, maar het is dan ook belangrijk dat de UPS op deze lagere vraag wordt aangepast.

Het is relatief eenvoudig om een laagbelaste UPS te herkennen:

  • Er moeten meerdere UPS’en aanwezig zijn.
  • Het extra energieverbruik door één van de UPS’en is meer dan 5% van de totale energievraag van de achterliggende apparatuur.
  • Het vermogen van de apparaten die zijn aangesloten op de UPS gebruiken gezamenlijk minder dan 30% van het vermogen dat de UPS kan leveren.

Wanneer er slechts één UPS aanwezig is, welke minder dan 30% wordt belast, dan kan deze niet uit bedrijf worden genomen. Overweeg dan om deze UPS te vervangen door een nieuwe UPS met een lagere capaciteit. Of dit daadwerkelijk verstandig is hangt van verschillende factoren af, maar het is zeker het overwegen waard.

Uitvoering

Om laagbelaste UPS’en uit bedrijf te nemen zijn de volgende stappen belangrijk om te doorlopen:

  1. Bepaal welk UPS laagbelast is. Dit kan door het monitoren en beoordelen van de stroomvereisten van de aangesloten apparatuur.
  2. Bepaal of de andere UPS’en voldoende capaciteit hebben om aan de stroomvereiste van de apparaten te voldoen.
  3. Neem de UPS uit bedrijf en monitor de andere UPS’en.

Doelmatig beheer en onderhoud

Monitor en registreer (automatisch) de UPS-efficiëntie en de geleverde vermogens en analyseer de uitkomsten.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja.

Alternatieve maatregel

Vervang de onderbenutte UPS (uninterrupted system) door een kleinere UPS. In bepaalde situaties kan het verstandiger zijn om de bestaande onderbezette UPS te vervangen voor een kleinere. Dit kan bijvoorbeeld als er onvoldoende capaciteit is op de UPS'en.

Bent u tevreden over deze pagina?