FI4 - Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een serverruimte is een groot deel van het jaar te koelen met koude buitenlucht. Dit heet vrije koeling. De hoeveelheid koeling hangt af van het aantal draaiuren en temperaturen die mogelijk zijn in de water- of luchtsystemen.

Alleen wanneer de temperatuur van de buitenlucht hoger is dan de ingestelde temperatuur in de serverruimte, bijvoorbeeld 25 °C koelt de airconditioning of DX- koeling de lucht dan na. Hierdoor wordt er bespaard op het energieverbruik van de koelinstallatie.

Bij grotere serverruimtes is deze maatregel overbodig omdat het gebruik van een energiezuinige koelinstallatie die gebruik maakt van buitenlucht in combinatie met gescheiden warme en koude gangen dan loont. Bij kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht kan een geautomatiseerde buitenluchtklep een effectieve maatregel zijn.

Huidige situatie

Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte.

Herkenning

Deze maatregel geldt alleen voor kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht. Dit zijn serverruimtes met een vermogen van ongeveer 5-10 kW waar een kleine split unit hangt om de ruimte te koelen. In plaats van het scheiden van de aan- en afvoer en het plaatsen van een efficiëntere koeling kan dan worden volstaan met het plaatsen van een buitenluchtklep.

Uitvoering

Plaats een ventilatiekanaal en een buitenluchtklep om koele buitenlucht richting de serverruimte te leiden. De buitenluchtklep zal gestuurd moeten worden op de buitentemperatuur. Deze kan geopend worden als de buitentemperatuur lager is dan de temperatuur in de server.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer en reinig de sensoren regelmatig volgens leveranciersvoorschriften.

Alternatieve maatregelen

In plaats van met een eigen lokale server te werken kan ook worden overwogen om deze service in de cloud af te nemen. Grote datacenters werken doorgaans met geoptimaliseerde servers.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

  • De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren.
  • De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee.

Alternatieve maatregel

Pas vrije koeling met bijvoorbeeld een droge koeler op het dak toe. Door toepassing van vrije koeling neemt de SEER van de koeling toe en het energieverbruik af.

Bent u tevreden over deze pagina?