FI5 - Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Koeling is, naast het energiegebruik van de servers zelf, één van de grootste energiegebruikers in een serverruimte. Deze maatregel betreft de vervanging van het oude koelsysteem door een nieuwe efficiënte koelinstallatie. Nieuwere koelinstallaties, ook wel CRAC’s (Computer Room Air Conditioner) genoemd, zijn efficiënter door hun technisch ontwerp en het gebruik van andere koudemiddelen. Het vervangen van een oude koelinstallatie voor een nieuwere is daarom een effectieve maatregel om energie te besparen.

Nieuwe koelinstallatie moeten voldoen aan het door Europa vastgestelde ecodesign en zijn mede daardoor de afgelopen jaren veel efficiënter geworden. In deze ecodesign richtlijn is ook een nieuwe maatstaf geïntroduceerd. Tot 2016 werd de COP en de SCOP als de maatstaf voor het beoordelen van het rendement van koelsystemen. Met de introductie van deze nieuwe richtlijn in 2016, is de Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) de nieuwe norm geworden voor het meten van energie-efficiëntie van koelinstallaties en wordt de SCOP alleen nog voor warmtepompen gebruikt.

Huidige situatie

Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling.

FI5 - energiezuinige koelinstallatie serverruimte - EML

Herkenning

Een moderne unit is aan de buitenkant lastig te onderscheiden van een oudere versie. De verbeteringen zitten verscholen achter de kappen van de koelunit. Een installateur kan hier meer inzicht in verschaffen. Ook via de opgave van de leverancier over de specificaties van het energielabel, de COP of de SEER kunt u meer te weten komen.

Uitvoering

Een moderne CRAC unit wordt verondersteld te bestaan uit een geheel nieuwe koelmachine en luchtgekoelde condensor (met elektronische expansie ventielen, toerengeregelde ventilatoren (EC fans), een geoptimaliseerde regeling en een koudemiddel-reservoir dat groot genoeg is. Hoe hoger de EER en de SEER hoe efficiënter de koelinstallatie is.

Wetgeving

De verordening (EU) 2016/ 2281 beschrijft de richtlijn voor koelinstallaties.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

De SEER (Seasonal energy efficiency ratio) van de huidige installatie is 14 of lager.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee.

Alternatieve maatregel

Wissel de warmte uit met omliggende bedrijven of woningen. In plaats van een efficiëntere opwekking toe te passen, kan de ontstane warmte worden uitgewisseld met omliggende bedrijven.

Bent u tevreden over deze pagina?