FI6 - Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Er vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte. Door het maken van koude paden, zogeheten cold aisles, worden koude en warme compartimenten gecreëerd. Dat voorkomt vermenging van koude aanvoerlucht waarmee de apparatuur wordt gekoeld, en de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor neemt de efficiëntie van de koeling toe.

Dit gebeurt door het aanbrengen van gangafdekking, deuren en blindplaten voor ongebruikte servers. Hierdoor kan de luchttemperatuur met 5 °C stijgen. Een van verhoging verdampertemperatuur met 1 °C geeft een efficiëntieverbetering van 2%-3%. De toepassing van koude paden (compartimentering) kan dus leiden tot een verbetering van de energie-efficiëntie van circa 12.5%.

Huidige situatie

Er vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte.

FI6 - gescheiden koude en warme gangen - EML

Herkenning

De servers zijn voorzien van afdekking en blindplaten en er lopen duidelijk zichtbaar aanvoerkanalen voor koude lucht en afvoerkanalen. Een beheerder kan toelichten hoe de koude paden zijn ingericht.

Uitvoering

Voor de uitvoering zal altijd goed moeten worden gekeken naar de indeling van de ruimte en hoe koude paden logisch ingericht kunnen worden. Uitgangspunt zijn 2 naast elkaar gelegen paden. De koude paden worden bij voorkeur gecreëerd bij de inblaaspunten van de koude toevoerlucht. Let erop waar de uitblaaskanalen van de serverracks zijn gericht, deze moeten niet op de koude pad gericht zijn.

Het afsluiten van de paden is technisch eenvouding. Er kan worden volstaan met eenvoudige, ongeïsoleerde platen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer jaarlijks de werking van het systeem.Controleer of de platen nog goed op hun plek zitten en of er platen moeten worden toegevoegd.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja.

Bent u tevreden over deze pagina?