FJ1 - Pas aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of met onderbrekende roltrapbesturing toe

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een roltrap die continue draait tijdens openingstijden verbruikt meer energie dan nodig is. Door een regeling toe te passen wordt het verbruik toegespitst op het werkelijke gebruik.

Huidige situatie

Er is een roltrap aanwezig die continu in bedrijf is en die niet is uitgevoerd met een aanbodafhankelijke regeling.

Herkenning

De techniek zit verborgen in de technische ruimte nabij de roltrap. Maar de werking kan eenvoudig worden vastgesteld wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de roltrap.

Uitvoering

Om een regeling mogelijk te maken is het plaatsen van een sensor nodig die vaststelt wanneer iemand de roltrap wil gebruiken. Daarna kan er in de uitvoering worden gekozen voor een langzame draaistand of een onderbreking van het draaien van de roltrap. Een onderbreking zal eerder van toepassing zijn als de roltrap relatief beperkt wordt gebruikt en opstarten geen probleem is. Op plaatsen met een hoge doorloop is een vertraging gebruikelijker.

Doelmatig beheer en onderhoud

Zet de roltrap uit buiten openingstijden.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar.

Technische randvoorwaarde

De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbodsafhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja.

Bent u tevreden over deze pagina?