GB2 - Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking)

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Gebouwen met ongeïsoleerde platte daken verliezen warmte via het dak. Isoleer platte daken om verlies van warmte via het dak te voorkomen. Er is dan minder verwarming nodig om het gebouw te verwarmen en uw energieverbruik gaat dan omlaag.

Een plat dak kunt u op 2 manieren isoleren. Namelijk met isolatie boven en onder de dakbedekking. Isolatie boven de dakbedekking wordt ook wel 'omgekeerd dak'-isolatie genoemd, omdat de volgorde van constructielaag en isolatielaag in feite is omgekeerd.

Bij 'warm dak'-isolatie wordt de bestaande dakbedekking verwijderd. Eerst wordt er een damp-remmende folie op de dakconstructie geplaatst. Op de damp-remmende laag komt vervolgens de isolatielaag. Boven de isolatie wordt de nieuwe dakbedekking aangebracht.

Isolatie onder de dakbedekking wordt ook wel 'omgekeerd dak'-isolatie genoemd. De isolatie wordt dan geplaatst boven op de dakbedekking die er al ligt. Daarom moet het isolatiemateriaal goed tegen water en vocht kunnen. Boven op de platen wordt een ballast-laag gelegd, bijvoorbeeld een grindlaag. Hierdoor waait de isolatie niet weg.

Huidige situatie

Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger).

GB2 - plat dak isolatie XPS omgekeerd plat dak

Herkenning

Het is lastig om te herkennen of een plat dak geïsoleerd is. De makkelijkste manier om erachter te komen is door aanwezige documenten zoals een verkoopbrochure of bouwkundig rapport te onderzoeken. U kunt ook zelf onderzoeken of het dak geïsoleerd is. Dit doet u door het dak op te meten. Wilt u het zeker weten? Schakel dan een expert in.

 

Uitvoering

Of u de isolatie boven of onder de dakbedekking moet plaatsen hangt af van de kwaliteit van de dakbedekking die er al ligt. Ook de aanwezigheid van eventuele PV-panelen speelt een rol.

De dakbedekking die er ligt kan aan vervanging toe zijn. Plaats dan de isolatie onder de dakbedekking ('warm dak'), zodat u daarna de dakbedekking gelijk kan vervangen. Als de huidige dakbedekking nog goed is, of wanneer er PV-panelen op het dak liggen, mag u de isolatie ook boven op de dakbedekking plaatsen ('omgekeerd dak'). U mag er dan ook voor kiezen om de dakbedekking toch te verwijderen en isolatie onder de nieuwe dakbedekking te plaatsen ('warm dak').

Voor 'omgekeerd dak'-isolatie worden vaak platen van geëxtrudeerd polystyreen (XPS) of cellulair glas gebruikt. Deze kunnen goed tegen water en vocht. De isolatieplaten moeten een minimale Rc-waarde hebben van 2,1 m2K/W. Het is belangrijk dat de dakbedekking nog een lange tijd mee kan gaan. Bij een ‘omgekeerd dak’ staat de dakbedekking minder in contact met de buitenlucht. Daardoor gaat de dakbedekking langer mee.

Bij 'warm dak'-isolatie wordt isolatie geplaatst en vervolgens nieuwe dakbedekking aangebracht. Wanneer het vervangen van de dakbedekking op een natuurlijk moment plaatsvindt, zijn er bij het aanbrengen van de isolatie onder de dakbedekking geen meerkosten voor het vervangen van de dakbedekking. Het isolatiepakket moet in dat geval een minimale Rc-waarde hebben van 3,7 m2K/W.

Het is verstandig om van tevoren door een expert laten onderzoeken hoe u een plat dak het beste kan isoleren. Zo voorkomt u dat er later vochtproblemen ontstaan.

U mag altijd isolatie met een betere isolatiewaarde aanbrengen op de daken. U verliest dan minder warmte. In plaats van nieuwe dakbedekking kunt u ook een groen dak plaatsen. Dit bespaart op zichzelf geen energie, maar heeft wel een positieve invloed op hittestress, regenwateropvang en biodiversiteit. Overweegt u het plaatsen van (nieuwe) PV-panelen? Dan is het verstandig om eerst het dak te isoleren.

Regelgeving

Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt volgens de bouwregelgeving voor daken een minimale isolatiewaarde van 2,1 m2K/W. Is er nog geen dakisolatie aanwezig, dan geldt bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk een minimale isolatiewaarde van 1,4 m2K/W. Met de bovenstaande maatregelen voor isolatie boven of onder de dakbedekking bereikt u een isolatiewaarde van 2,1 m2K/W of hoger.

Doelmatig beheer en onderhoud

Beperk het warmteverlies door naden, kieren en andere openingen in daken:

  • Controleer jaarlijks op naden en kieren bij aansluitingen van dakdoorvoeren en dicht deze indien aanwezig.
  • Controleer het isolatiemateriaal (bij isolatie boven op de dakbedekking) jaarlijks op beschadigingen en herstel de eventuele schade.
  • Controleer het isolatiemateriaal bij isolatie onder de dakbedekking op het moment van vervanging van de dakbedekking en vervang deze indien nodig.
  • Alleen dan is de isolatie onder de dakbedekking zichtbaar en is onderhoud mogelijk.
  • Voorkom koudebruggen en beperk het warmteverlies via bestaande koudebruggen.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.
  • Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). Door het aanbrengen van isolatie op ongeïsoleerde daken wordt hetzelfde effect bereikt. Kies voor dit alternatief als de dakbedekking aan vervanging toe is.

Bent u tevreden over deze pagina?