GC7 - Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

De warmtevraag in een ruimte verandert door de dag heen. Bijvoorbeeld door een wisselende buitentemperatuur of door zonlicht. Een traditionele pomp past zich hier niet op aan. Die pompt daardoor dan meer verwarmingswater rond dan nodig is. Dat verspilt energie. Een frequentiegeregelde pomp past zich wél aan op de warmtevraag. De pomp draait dan op een lager vermogen, zo bespaart u elektriciteit.

  Pompen zonder frequentieregeling starten op en stoppen dan weer. Iedere keer dat een traditionele pomp start, bouwt deze in een korte tijd druk op. De pomp gebruikt dan even extra elektriciteit. Het verwarmingssysteem levert op dat moment nog geen verwarming. Een frequentiegeregelde pomp heeft minder start- en stopmomenten en verbruikt daardoor minder elektriciteit.

  Frequentiegeregelde pompen zijn voor alle vermogens leverbaar. De energiebesparing van een frequentiegeregelde pomp hangt af van:

  • het vermogen van de pomp
  • hoeveel uur de pomp per jaar draait
  • het deel van de tijd dat de pomp op een lager vermogen draait

  Huidige situatie

  Er is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de circulatiepompen niet zijn voorzien van een frequentieregeling.

  GC7 - Pas toerengeregelde pompen toe voor circulatiepompen - EML

  Herkenning

  De frequentieregeling kan op verschillende plekken zitten. Bijvoorbeeld op de elektromotor, vlak bij de elektromotor of in de schakelkast. Een externe- of opbouwtoerenregeling (ook wel frequentieregelaar genoemd) heeft vaak een scherm. Daarop kunt u het huidige toerental zien, of het percentage aan vermogen dat de pomp op dat moment gebruikt.

  Uitvoering

  Het verwarmingssysteem moet geschikt zijn voor een veranderende volumestroom (debiet). Soms is er zowel een hoofdcirculatiepomp als groepenpomp in een gebouw. In dat geval hebben alle pompen een frequentieregeling nodig.

  Relevante regelgeving

  Aan nieuwe elektromotoren worden in Europa eisen gesteld. Elektromotoren met een vermogen

  • van 120 tot 750 W moeten voldoen aan de IE2-norm.
  • van 750 W tot 75 kW moeten voldoen aan de IE3-norm.
  • van 75 kW tot 200 kW moeten voldoen aan de IE4-norm.
  • vanaf 200 kW moeten voldoen aan de IE3-norm

  Doelmatig beheer en onderhoud

  Controleer de instellingen en zorg voor een efficiënte werking van het warmteafgifte- en distributiesysteem:

  • Controleer jaarlijks de werking van de toerengeregelde pomp. Herstel of vervang deze indien nodig.
  • Controleer jaarlijks de instellingen van de frequentieregeling van de cv-pomp.
  • Controleer of de instellingen van de toerengeregelde pompen nog juist zijn. Pas deze zo nodig aan.

  Economische randvoorwaarde

  Niet van toepassing.

  Technische randvoorwaarde

  Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Nee

  Bent u tevreden over deze pagina?