GC8 - Vervang direct gestookte gasheaters in bedrijfshallen door direct gestookte HR-gasheaters

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een HR-gasheater wint warmte terug door condensatie van waterdamp in rookgassen. Ook heeft een HR-gasheater een modulerende brander-regeling. Deze regeling past het vermogen van het verwarmingstoestel aan op de benodigde hoeveelheid verwarming. Een HR-gasheater bespaart ongeveer 15 tot 20% op het gasverbruik vergeleken met een conventionele gasheater.

  In een HR-gasheater zit een ingebouwde ventilator. Deze zuigt lucht uit de bedrijfshal aan en blaast deze langs de warmtewisselaar. Een tweede ventilator blaast de verwarmde lucht terug de hal in. Het systeem kan grote hoeveelheden lucht aan en kan een grote hal dus snel opwarmen.

  Huidige situatie

  De bedrijfshal wordt met een of meer direct gestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C).

  GC8 - pas in bedrijfshallen een HR-gasheater toe - EML

  Herkenning

  Een HR-gasheater en een conventionele of VR (Verbeterd Rendement)-gasheater lijken veel op elkaar. Zoek het typenummer op om er via de fabrikant of leverancier achter te komen of het om een HR-gasheater gaat. Verder heeft een HR-gasheater een afvoerpijpje voor het condenswater. Zonder zo’n afvoer is er dus zeer waarschijnlijk geen sprake van een HR-gasheater.

  Er zijn 2 varianten van HR-gasheaters: direct gestookt en indirect gestookt. Het vervangen van een conventionele gasheater door een HR-gasheater is alleen nodig bij direct gestookte heaters.

  Direct gestookt houdt in dat de heater een eigen aardgastoevoer, brander en rookgasafvoer heeft. De warmte wordt dus in de heater zelf opgewekt. Bij een indirect gestookte heater staat de bron van de warmte ergens anders in het gebouw. Vaak is dit een cv-ketel. De heater krijgt dan verwarmingswater dat al door de ketel is verwarmd. De heater gebruikt u dan alleen voor het inblazen van de verwarmde lucht.

  Uitvoering

  Het vervangen van een conventionele gasheater door een HR-gasheater kan alleen als er sprake is van een direct gestookte heater. Bij een indirect gestookt heater moet onderzocht worden of de warmtebron (zoals de ketel) door een zuinigere variant vervangbaar is.

  In plaats van een HR-gasheater is ook het plaatsen van een gasgestookte donkerstraler te overwegen (zie GC9), of een indirect gestookte heater die is aangesloten op een verwarmingssysteem. U kunt een bedrijfshal ook via vloerverwarming verwarmen. Daarnaast is het ook mogelijk om energie te besparen door te kiezen voor werkplekverwarming in plaats van ruimteverwarming.

  Doelmatig beheer en onderhoud

  Controleren de instellingen en zorg voor een efficiënte werking van de warmteopwekking:

  • Controleer jaarlijks de instellingen of stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte).
  • Controleer jaarlijks of de sensoren op een representatieve plek zijn geïnstalleerd en verplaats deze zo nodig.
  • Controleer jaarlijks de temperatuurinstellingen van de stookinstallatie. Indien nodig dienen deze te worden bijgesteld.
  • Onderhoud jaarlijks de stookinstallatie.

  Economische randvoorwaarde

  Natuurlijk moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar.

  Technische randvoorwaarde

  In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en).

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Nee

  Alternatieve maatregel

  Pas een andere verwarmingsysteem toe voor de verwarming van de bedrijfshal. Er zijn verschillende verwarmingssystemen welke als alternatief kunnen dienen. Voorbeelden zijn infraroodpanelen, donkere stralers en indirecte systemen die gevoed zijn met een warmtepomp.

  Bent u tevreden over deze pagina?