GD2 - Pas warmteterugwinning toe op een balansventilatiesysteem

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Gebruik warmteterugwinning bij een balansventilatiesysteem. Dat is een ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer. Hier vermindert u warmteverliezen door ventilatie mee. Zo is minder verwarming nodig van het verwarmingssysteem om de lucht op te warmen. Dit bespaart energie.

Een goed toepasbaar warmteterugwinsysteem is een twincoil. Een twincoilsysteem gebruikt de warmte uit uitgaande ventilatielucht voor het voorverwarmen van inkomende ventilatielucht. Zo wint u ongeveer 60% warmte terug.

Een twincoilsysteem bestaat uit 2 warmtewisselaren. Eén warmtewisselaar staat in de af te voeren ventilatielucht. De andere warmtewisselaar staat in de aangezogen verse buitenlucht. De warmtewisselaren zijn verbonden met leidingen. In de leidingen zit een mengsel van water en glycol, dat warmte uit de warme afvoerlucht opneemt.

Vervolgens wordt het water-glycol-mengsel rondgepompt naar de warmtewisselaar in de toevoerlucht. Hier geeft de warmtewisselaar de opgenomen warmte af aan de koude toevoerlucht. Zo warmt het twincoilsysteem de inkomende verse koude buitenlucht voor. Vervolgens wordt de opgewarmde lucht verder verwarmd in de luchtbehandelingskast.

Huidige situatie

Er is een balansventilatiesysteem aanwezig zonder warmteterugwinning.

Herkenning

Om warmteterugwinning te kunnen toepassen moet er een ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer in het gebouw zijn. In dat geval staat er een luchtbehandelingskast waar het warmteterugwinsysteem in zit. Bij een twincoilsysteem lopen er leidingen tussen de warmtewisselaar in het aanvoerkanaal en de warmtewisselaar in het afvoerkanaal. Deze leidingen zijn vaak goed te zien. Het is goed mogelijk dat de luchtbehandelingskast ook is voorzien van typeplaatjes die vermelden of en welk warmteterugwinningsysteem aanwezig is.

Uitvoering

Het twincoilsysteem is opgenomen als erkende maatregel met een zelfstandig moment omdat deze een terugverdientijd heeft van hooguit 5 jaar. Dit is dan ook de meest logische keus om uit te voeren in een bestaande luchtbehandelingskast zonder warmteterugwinning.

U kunt ook op andere manieren warmteterugwinning toepassen. Veel voorkomende systemen voor warmteterugwinning zijn het warmtewiel of de kruisstroomwisselaar. Een warmtewiel heeft een rendement van ongeveer 70%. Een kruisstroomwisselaar (ook wel tegenstroomwisselaar genoemd) heeft een rendement tot ongeveer 80%.

Beide systemen hebben een hoger rendement dan een twincoilsysteem; de verse lucht heeft dan een hogere temperatuur. Deze systemen zijn echter ook duurder en technisch lastiger uit te voeren in een bestaande luchtbehandelingskast en zijn daarom niet opgenomen als erkende maatregel.

Wanneer de luchtbehandelingskast 15 jaar of ouder is, kunt u beter de hele luchtbehandelingskast vervangen door een nieuwe kast met warmteterugwinning. Bij vervanging van de volledige kast is het aan te raden andere warmteterugwinsystemen (zoals het warmtewiel of de kruisstroomwisselaar) te overwegen, vanwege het hogere rendement.

Relevante regelgeving

Wanneer (een onderdeel van) de luchtbehandelingskast vervangen wordt, zorg dan dat deze voldoet aan de Europese Ecodesign richtlijn (ErP 2018). Hierin staan eisen over de energie-efficiëntie van de luchtbehandelingskast. Nieuwe luchtbehandelingskasten moeten zijn voorzien van warmteterugwinning. Voor de verschillende systemen gelden minimale warmte-terugwin-rendementen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Voorkom of beperk het rendementsverlies in het ventilatiesysteem:

  • Controleer jaarlijks de werking van de WTW-unit en maak de unit en de eventuele ventilatoren schoon.
  • Vervang jaarlijks de filters van de WTW-unit.
  • Controleer jaarlijks de instellingen van de WTW-unit en stel deze zo optimaal mogelijk af.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

Voor Glastuinbouw

De ruimte wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?