GD3 - Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023

Vervang IE1-ventilatoren door ventilatoren met klasse IE4 of hoger. IE staat voor International Efficiency.

  De klassen zijn:

  • IE1 = standaard rendement
  • IE2 = hoog rendement
  • IE3 = premium rendement
  • IE4 = super-premium rendement

  Hoe hoger het getal, hoe zuiniger dat de elektromotor van de ventilator is. Energiezuinige motoren besparen elektriciteit. Bijvoorbeeld: het rendement van de IE2-motor is tot ongeveer 5% lager dan die van de IE3-motor. Het verschil is afhankelijk van het motorvermogen.

  De toerenregeling zorgt ervoor dat de motor niet continu op maximaal vermogen draait. Vaak is dat namelijk niet nodig voor hetzelfde resultaat. Door het lagere vermogen gebruikt de motor minder elektriciteit, zo bespaart u energie.

  Huidige situatie

  Er is een ventilator met efficiëntieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de motor staat.

  Herkenning

  De klasse van de motor kunt u aflezen op het metalen specificatieplaatje dat op de motor zit. De frequentieregelaar is te herkennen aan een kastje vlak bij de ventilator, bijvoorbeeld aan de muur of in de regelkast. Vaak zit er een scherm of figuur op de frequentieregelaar waarop een percentage of toerental (rpm) is af te lezen.

  Uitvoering

  In plaats van de vereiste klasse kunt u ook voor een hogere klasse kiezen, voor meer energiebesparing. Een aanvulling op het vervangen van de ventilator is het plaatsen van een systeem met warmteterugwinning. Hiervoor is het belangrijk dat er een balansventilatie is met toevoer- en afvoerventilatie.

  Relevante regelgeving

  De Europese Unie eisen stelt eisen aan nieuwe elektromotoren. Elektromotoren met een vermogen

  • van 120 tot 750 W moeten voldoen aan de IE2 norm
  • van 750 W tot 75 kW moeten voldoen aan de IE3 norm
  • van 75 kW tot 200 kW moeten voldoen aan de IE4 norm
  • vanaf 200 kW moeten voldoen aan de IE3 norm

  Doelmatig beheer en onderhoud

  Zorg voor een doelmatig gebruik van ventilatoren:

  • Controleer (minimaal) jaarlijks de werking van ventilatoren. Vervang onderdelen indien nodig.
  • Reinig (minimaal) jaarlijks de ventilatoren.
  • Controleer (minimaal) jaarlijks of de afstellingen van de ventilatoren nog optimaal is. Stel bij indien nodig.

  Economische randvoorwaarde

  Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar.

  Technische randvoorwaarde

  Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja

  Bent u tevreden over deze pagina?