GE3 - Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een HR-ketel wekt warmtapwater op een zuinigere manier op. Bij de verbranding van aardgas ontstaan rookgassen met daarin warme waterdamp. Bij een HR-ketel stroomt het toevoerwater eerst langs de warme rookgassen. Waterdamp dat in de rookgassen zit condenseert vervolgens. Hierbij komt warmte vrij. Het koude water neemt deze warmte op uit de waterdamp. Daardoor warmt het al een beetje op. Er is dan minder aardgas nodig om het water verder op te warmen. Dit bespaart energie.

Huidige situatie

Er is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat.

GE3 - Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de VR-ketel door een HR-ketel - EML

Herkenning

Een HR-ketel kunt u herkennen aan een afvoerleiding voor condenswater. Veel HR-ketels hebben daarnaast een sticker waar het type op staat (HR100/HR107). Er is sprake van een hoge tapwatervraag, als de douchevoorzieningen dagelijks worden gebruikt, zoals bij sportaccommodaties, zorginstellingen en hotels.

Uitvoering

De HR-ketel moet geplaatst worden wanneer de huidige ketel aan vervanging toe is. Dit is vaak ongeveer 15 jaar na plaatsing. U kunt ook een warmtepompboiler gebruiken in plaats van een HR-ketel. Deze boiler haalt warmte uit de ventilatielucht van de afzuiging. Daarmee wordt het warmtapwater verwarmd.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee

Alternatieve maatregel

Pas een warmtepompboiler (in combinatie met een zonneboiler) toe. Door het toepassen van een warmtepomp wordt water nog efficiënter opgewarmd. De terugverdientijd is dan wel iets langer. Door aanvullend een zonneboiler te plaatsen, is nog minder energie nodig voor de verwarming van het water.

Bent u tevreden over deze pagina?