GH1 - Plaats zonnepanelen op het dak

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Zonnepanelen produceren elektriciteit uit zonlicht. De maatregel is bedoeld voor grotere daken vanaf 2.000 m2 die nog niet of slechts gedeeltelijk zijn voorzien van zonnepanelen van bedrijven die het hele jaar door elektriciteitsvraag hebben.

 

Huidige situatie

 • Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen.
 • Er is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A).

Herkenning

 

Zonnepanelen zijn duidelijk te onderscheiden van dakbedekking en daardoor is het eenvoudig om vast te stellen of er zonnepanelen geplaatst zijn.

Uitvoering

Zonnepanelen zijn tegenwoordig in veel verschillende uitvoeringen leverbaar. De meest gangbare panelen zijn enkelzijdige kristallijne panelen, maar er zijn steeds meer keuzes. Zo zijn er ook hoogrendementspanelen en tweezijdige panelen (bifacial), die meer energie opwekken per m2 dakoppervlak. Ook zijn er flexibele en lichtgewicht panelen beschikbaar. Tot slot zijn er configuratiekeuzes met een centrale omvormer, micro-omvormers of power-optimizers bij verschillende dakvlakken.

In de praktijk moet er goed worden gekeken of:

 • De vrije dakbelasting voldoende ruimte biedt voor de plaatsing van zonnepanelen inclusief voldoende ballast. Dit vereist in veel gevallen een constructieve berekening.
 • Er geen schaduwval is die leidt tot grote productiebeperkingen.
 • Het type dakbedekking leidt tot een verzekerbare situatie. Met name bitumen daken zijn hierbij een aandachtspunt.
 • Er wordt voldaan aan gemeentelijke eisen ten aanzien van zichtbaarheid van de panelen.

Daarnaast moet er op worden gelet dat de productie van zonne-energie zoveel mogelijk samenvalt met de consumptie van elektriciteit. Op een plat dak kan er gekozen worden voor een oost-west opstelling waardoor er meer energie vroeg en laat op de dag wordt geproduceerd.  Aan de hand van het elektriciteitsverbruikspatroon kan worden vastgesteld of de opgewekte stroom van de zonnepanelen volledig in het eigen bedrijf kan worden gebruikt. Om alle productie van de zonnepanelen zelf te gebruiken, moet er overdag een constante basislast zijn in het elektriciteitsverbruik.

Bij een dakoppervlakte van 2.000 m2 kan worden uitgegaan van een maximaal vermogen van 300 kWp. In de praktijk levert dat maximaal ca 225 kW aan output op. Voor volledig gebruik van de geproduceerde elektriciteit moet er overdag daarom een elektriciteitsvraag van 225 kW zijn. Dit is vooral tijdens de middagpiek, daarbuiten is de productie lager.

In een oost-west georiënteerde opstelling kunnen twee rijen recht tegen elkaar aangezet worden zonder dat er schaduw ontstaat. Hierdoor kunnen er op hetzelfde dak veel meer panelen komen. De opbrengst per paneel is dan wel iets lager, maar de opbrengst per vierkante meter is een flink stuk hoger door rug-tegen-rug plaatsing. De productie is minder gecentreerd rond de middag waardoor de productie overdag gelijkmatiger verloopt.

Alternatieve maatregelen

Er zijn ook zonnepanelen waarbij de warmte achter de panelen wordt afgevangen, bijvoorbeeld ten behoeve van ruimteverwarming. Deze systemen zijn in de markt ook bekend als Photo-Voltaic-Thermisch (PVT)-systemen.

Relevante wetgeving

Gemeentelijke eisen ten aanzien van de zichtbaarheid van de panelen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon.

Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

 • Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
 • De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
 • Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
 • De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
 • Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?