GK4 - Installeer een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal van de verwarmingsketel

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een extra warmtewisselaar in het rookgaskanaal zorgt ervoor dat er meer warmte wordt benut uit dezelfde m3 gas. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat het rookgas nog verder wordt afgekoeld en dat de warmte die vrijkomt wordt gebruikt om water te verwarmen. Dit verwarmde water kan gebruikt worden om de kas te verwarmen. Er is hierdoor minder energie nodig om de kas te verwarmen.

Huidige situatie

Er is nog geen tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal aanwezig.
De afgastemperatuur van de ketel is hoger dan 50 °C.
De CV-installatie is geschikt voor het inpassen van lage temperatuurwarmte uit de tweede warmtewisselaar.

Herkenning

Er zijn verschillende typen die als tweede warmtewisselaar geplaatst kunnen worden. De warmtewisselaar staat wel altijd in serie met de eerste warmtewisselaar in het rookgaskanaal.

Doelmatig beheer en onderhoud

  • Onderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften.
  • Laat periodiek de warmtewisselaar controleren.

Economische randvoorwaarde

Natuurlijk moment: bij een gasgebruik van de betreffende gasketel van ten minste 120.000 m³ per jaar.

Technische randvoorwaarde

Er moet voldoende ruimte in de technische ruimte aanwezig zijn om een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal te plaatsen.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee

Bent u tevreden over deze pagina?