PA1 - Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Het onnodig aanstaan van de ventilatiestand van een spuitcabine zorgt voor energieverspilling. Automatisch naar een circulatiestand schakelen voorkomt dit. Een regeling op het gebruik van perslucht of elektrische spuitapparatuur beperkt de ventilatiestand als er niet geverfd wordt. Hierdoor wordt er minder geventileerd in de spuitcabine en hoeft er minder toevoerlucht verwarmd te worden. Met deze automatische regeling wordt ongeveer 10% op het gasverbruik bespaard.

Huidige situatie

Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel.

Herkenning

Vaak staat de luchtbehandeling boven op de spuitcabine. De kleppen voor het wisselen van ventilatie naar circulatie (en weer terug) staan meestal tussen het aanzuigkanaal, de aanzuigventilator en het afblaaskanaal.

De regeling zelf is niet goed zichtbaar in de techniek. Vraag na bij een gebruiker of de beheerder waar de regeling zich bevindt.

Uitvoering

Er moet door middel van een indicator of sensor een koppeling worden gelegd tussen het gebruik van de spuitcabine (op basis van persluchtgebruik, elektriciteitsgebruik, luchtkwaliteit of aanwezigheid van personen) en de ventilatie-aansturing. Zorg dat dit in nauw overleg met de fabrikant van de spuitcabine gebeurt.

Als het gebruik stopt, schakelt de omschakelmodule na enige tijd over van de ventilatie- naar de circulatiestand. De nadraaitijd moet goed gekozen worden zodat er voldoende tijd is om vervuilde lucht af te voeren en om te voorkomen dat bij korte onderbrekingen van het spuitproces al direct wordt omgeschakeld.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar.

Technische randvoorwaarde

Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera).

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?