PA2 - Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Bij warmteterugwinning uit ventilatielucht bij een spuitcabine wordt de verse toevoerlucht voorverwarmd met restwarmte uit de afgezogen ventilatielucht. Door warmte terug te winnen is er minder aardgas nodig om de verse toevoerlucht te verwarmen naar de juiste temperatuur.

Er zijn verschillende technieken mogelijk om de warmte terug te winnen. In de berekening is een tegenstroom warmtewisselaar doorgerekend. Hierbij komt de verse lucht namelijk niet in contact met de afgezogen lucht en treedt geen vervuiling van de toevoerlucht op.

Een spuitcabine heeft een ventilatievoud van enkele duizenden m3 lucht per uur. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat met deze maatregel zo'n 20% op het gasverbruik wordt bespaard.

Huidige situatie

 • Er wordt geen warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht van de spuitcabine.
 • Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie met luchtbehandeling. De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel.
PA2 - warmteterugwin unit - EML

Herkenning

De warmtewisselaar is een zichtbare component die zich tussen de uitblaaslucht en de inblaaslucht bevindt.

  Uitvoering

  De warmtewisselaar wordt tussen de aanvoer en de retour van de ventilatie geplaatst. Een twincoil of een ruitvormige warmtewisselaar is een gangbare oplossing voor deze warmte-uitwisseling. Deze warmtewisselaars voorkomen dat de 2 luchtstromen zich met elkaar vermengen zodat verversing van de lucht in de spuitcabine gegarandeerd is.

  Een derde alternatief is een kruisstroom warmtewisselaar. De investering hiervan ligt hoger, maar het energetisch rendement is groter dan van een twincoil warmtewisselaar.

  Doelmatig beheer en onderhoud

  • Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.
  • Controleer de filters regelmatig en vervang deze tijdig.

  Economische randvoorwaarde

  Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar.

  Technische randvoorwaarde

  Niet van toepassing.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja

  Bent u tevreden over deze pagina?