PA3 - Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Na het spuiten van producten in de spuitcabine volgt een droogproces. Tijdens het drogen is een hogere temperatuur nodig voor een goede hechting en afwerking van de coating. Een droogproces duurt bijvoorbeeld 30 minuten bij een temperatuur van 60 °C. Het brandersysteem wekt deze warmte op.

Een conventioneel brandersysteem draagt de warmte via een warmtewisselaar over aan het afgiftesysteem in de spuitcabine. De rookgassen verdwijnen via een afvoer naar de buitenlucht. De afgevoerde warmte in de rookgassen bedraagt nog 15% tot 20% van de geproduceerde warmte.

Bij gebruik van een openbrandersysteem mengen de rookgassen zich met de ventilatie- en circulatielucht. Zo blijft alle warmte in de spuitcabine en is er geen transportverlies van warmte.

Huidige situatie

Er is een conventioneel brandersysteem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd.

Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel.

Herkenning

De open branders bevinden zich in het luchtinblaaskanaal naar de spuitcabine. Het systeem is herkenbaar aan gasleidingen die gekoppeld zijn aan het luchtinblaaskanaal.

Bij een conventioneel brandersysteem gaan de rookgassen via een afvoer naar de buitenlucht. Een dergelijk systeem is dus herkenbaar aan een afvoerkanaal.

Uitvoering

De configuratie is betrekkelijk eenvoudig en kan door leveranciers van spuitcabines worden geïnstalleerd.

Economische randvoorwaarde

  • Zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar.
  • Natuurlijk moment: Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar.

Technische randvoorwaarde

De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?