PB1 - Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

In een droogkamer wordt met warme lucht een product gedroogd. De overgebleven warme, vochtige lucht wordt met een ventilator afgevoerd. Echter, het maximale afzuigdebiet van de ventilator is niet altijd voor het droogproces nodig. Wanneer is dit het geval? Bijvoorbeeld als de droogkamer niet volledig gevuld is met product, als sprake is van een product met een lagere droogbehoefte of bij het in- en uitladen van de droogkamer.

Door het vermogen van de afzuigventilator van de droogkamer te regelen met een frequentieregelaar, is het afzuigdebiet aan te passen op de bedrijfssituatie. Zo wordt niet meer dan noodzakelijk geventileerd. Hierdoor hoeft er minder toevoerlucht te worden opgewarmd en bespaart u energie.

Huidige situatie

Er is een droogkamer aanwezig, waarbij een toerenregeling of andere vermogensregeling ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.

Herkenning

Het regelen van het vermogen van de afzuigventilator gebeurt met een frequentieregelaar. Deze kan op de elektromotor zitten, in de schakelkast, of nabij de elektromotor. Vaak is de actuele frequentie op een scherm op de frequentieregelaar af te lezen.

Uitvoering

Om het vermogen van de afzuigventilator efficiënt te regelen wordt een regelkring gecreëerd. Deze bestaat uit een frequentieregelaar en een meting waarop geregeld kan worden.

Bij een droogproces kan geregeld worden op de temperatuur en/of het vochtgehalte van de afzuiglucht; bijvoorbeeld een dauwpunt-regeling. Welke regeling toegepast wordt hangt af van het betreffende droogproces en de bedrijfssituatie.

Bijvoorbeeld: bij het in- en uitladen van de droogkamer kan een temperatuurregeling actief zijn. Zo kan de droogkamer voldoende afkoelen (en afgekoeld blijven) om een veilige werksituatie te creëren voor personeel in de droogkamer, zonder te veel lucht af te voeren.

Deze metingen kunnen al aanwezig zijn in het proces of worden specifiek voor deze maatregel geplaatst. De meting wordt aangesloten om de frequentieregelaar, welke is voorzien van ingebouwde regelsoftware. Zo kan de frequentieregelaar effectief de elektromotor van de afzuigventilator regelen.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar.

Voor Glastuinbouw

Bij meer dan 2.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling.
  • De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.
  • In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?