PC1 - Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad

Gepubliceerd op:
13 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Een procesbad heeft meestal een temperatuur van tussen de 60 °C en 80 °C. Deze warmte wordt vaak geleverd door elektrische verwarmingselementen. Het is ook mogelijk deze warmte op te wekken met behulp van een warmtepomp. Een warmtepomp heeft een hogere efficiency dan een elektrisch element waardoor u energie bespaart.

De besparing is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de bron en de plaats van afgifte. Uitgangspunt voor deze maatregel is dat er een koelwaterstroom beschikbaar is met een temperatuur van 35°C. Het rendement van de warmtepomp, uitgedrukt in COP (Coefficient of Performance) bedraagt dan tenminste 4 of hoger. Het rendement van een warmtepomp die 75 °C warmte produceert op basis van buitenlucht als bron heeft een jaargemiddelde COP van ca 3.

Bij een COP van 4 is de energiebesparing 75% ten opzichte van de huidige opwekking. Als het procesbad voorheen elektrisch verwarmd werd, is er dus ook minder netcapaciteit nodig bij het gebruik van een warmtepomp.

Huidige situatie

Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW.

Herkenning

Vanaf het procesbad is de toevoer van warmte te herleiden naar de verwarmingsinstallatie. Een warmtepomp is te herkennen aan de omkasting met daarop een typeplaatje waarop o.a. het elektrisch vermogen en koelmiddel genoemd staat. Een buitenlucht-warmtepomp is mogelijk ook herkenbaar aan de buitenunit.

Uitvoering

De bestaande verwarmingsinstallatie van het procesbad wordt vervangen door een hoge temperatuur warmtepomp. De warmtewisselaar wordt hergebruikt voor het aanvoeren van warmte uit de warmtepomp.

Hoge temperatuur-warmtepompen zijn in diverse uitvoeringen mogelijk. De belangrijkste verschillen zitten in de bron en het koudemiddel. Het koelmiddel kan verschillen, de meeste gangbare HT-warmtepompen hebben CO2 of ammoniak als koelmiddel.

Uitgangspunt voor deze maatregel is een water/water-warmtepomp gekoppeld aan een bron van relatief warm koelwater. Een hoge temperatuur-warmtepomp met de buitenlucht als bron is ook mogelijk, maar daarmee gaat de Coëfficiënt of Performance (COP) wel sterk omlaag.

In de uitvoering is aandacht nodig voor de efficiëntie van het systeem. Een temperatuursprong boven de 40 °C gaat doorgaans in twee stappen, met een cascade van twee warmtepompen. Hierin kunnen leveranciers onderling verschillen in aanpak. Let daarbij op het jaargemiddelde rendement dat wordt aangegeven door de leverancier, weergegeven als de seasonal coeffient of performance (SCOP), de seasonal performance factor (SPF) of de energy efficiency ratio (EER).

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer minimaal jaarlijks de effectieve en efficiënte werking van de warmtepomp.

Relevante wetgeving

In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen voor installaties met natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen zoals propaan). Boven een bepaalde omvang is een Omgevingsvergunning milieu nodig.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 °C wordt afgekoeld.
  • Er is voldoende ruimte beschikbaar.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Pas een hoge temperatuur warmtepomp met buitenlucht als bron toe. Als er geen warmtebron beschikbaar is, dan kan buitenlucht als bron worden gebruikt. Op dit moment is de terugverdientijd dan wel iets langer.

Bent u tevreden over deze pagina?