PD1 - Optimaliseer de procesparameters van procesapparatuur

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Deze maatregel gaat over het optimaliseren van het energieverbruik van procesapparatuur. Een voorwaarde is dat de besturingssoftware de mogelijkheid biedt om het proces energetisch te optimaliseren. Onderzoek wijst uit wat de optimale procesparameters zijn bij een gelijkblijvende productkwaliteit.

Een voorbeeld van zulke procesapparatuur is een spuitgietmachine. Met behulp van de software kan voor iedere processtap worden bepaald wat de optimale instellingen zijn. Zoals injectietijd, nadruktijd, koeltijd en bewegingstijden op het energiegebruik.

Huidige situatie

Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig.

Herkenning

De procesbeheerder zal een verslag van de optimalisatie hebben of met het log van de operatie kunnen aantonen dat de procesparameters gewijzigd zijn.

In de offerte of de technische tekening is te zien of er een energiemonitor per processtap is.

Uitvoering

De dagelijks beheerder kan laten zien of het energieverbruik per stap kan worden weergegeven. Dat doet de beheerder op het uitvoerscherm van de software van de procesapparatuur. Check of het energieverbruik wel gemeten wordt of dat daarvoor een aparte submeter moet worden aangesloten.

Of er een optimalisatie mogelijk is, hangt af van het type proces. Ten eerste moeten er procesparameters zijn die aangepast kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 'verblijfstijd' en 'temperaturen'. Dan moet gedurende een optimalisatieperiode worden vastgesteld bij welke parameters de productkwaliteit gehandhaafd blijft en bij welke instellingen de productkwaliteit achteruitgaat. Is dat grensvlak vastgesteld? Dan kan een keuze worden gemaakt voor veilige setpoints die een optimaal energiegebruik geven. Normaliter worden deze setpoints gelogd door een dagelijks beheerder en is er een verslag van de optimalisatie aanwezig.

Als er veel differentiatie in producten is kan het lastiger zijn om dit te doen. Dit omdat er dan mogelijk te veel differentiatie in setpoints is, wat per geval verschilt.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar.

Technische randvoorwaarde

De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?