PD2 - Zuig warme lucht af bij grote warmteproducerende apparaten zodat de ruimte minder hoeft te worden gekoeld

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Apparaten die (veel) energie gebruiken zoals ovens, compressoren, machines en autoclaven produceren veel warmte. Hierdoor kan, zeker in geconditioneerde ruimtes warmteoverlast ontstaan. De geproduceerde warmte moet dan worden weg gekoeld. Door het afzuigen van de warme lucht direct bij het apparaat of de apparaten wordt voorkomen dat de warmte in de ruimte komt. Daardoor is minder koeling nodig en bespaart u energie. Soms kan in de winter de afzuiging uit, zodat de warmte juist in de ruimte blijft. De verwarmingsinstallatie hoeft dan minder warmte te leveren. Ook dit is een besparing van energie.

Huidige situatie

Er zijn warmteproducerende installaties aanwezig, bestaande uit een apparaat of een cluster van apparaten met een totaal vermogen van ten minste 10 kW, waarvan de warme afblaaslucht met één installatie is af te zuigen.

De ruimte waarin de warmteproducerende apparaten zijn opgesteld, wordt actief gekoeld.

Herkenning

De warmte producerende installatie bestaat uit een apparaat of een cluster van apparaten die met één installatie is af te zuigen. De apparaten staan opgesteld in een geconditioneerde ruimte die grenst aan de buitenlucht.

Uitvoering

Via een afzuigkanaal wordt de warmte van de apparaten afgevoerd naar buiten, door het dak of door de muur. Met een buisrooster of kap kunnen meerdere apparaten die bij elkaar staan opgesteld tegelijkertijd worden afgezogen. Het afvoerkanaal kan voorzien zijn van een geregelde klep. Een belangrijk aandachtspunt bij het afzuigen van de warme lucht is dat er ook voldoende toevoer van lucht moet zijn om onderdruk te voorkomen. De ventilatoren en afvoerleidingen moeten voldoende lucht kunnen afvoeren en geschikt zijn voor de omvang van de ruimte en de apparatuur.

Doelmatig beheer en onderhoud

Verplaats warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimte.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar.

Technische randvoorwaarde

Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?