PD3 - Regel het luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

In moffelovens is voor het uitharden een temperatuur nodig van ongeveer 180°C tot 220°C. Bij natlakken kunnen vluchtige stoffen vrijkomen die afgezogen moeten worden. Tegelijkertijd is opwarming van de aan te zuigen verse lucht nodig. Het afzuigdebiet hoeft niet altijd maximaal te zijn. Het debiet is namelijk afhankelijk van de mate waarin de oven bezet is.

Door een oven uit te rusten met een bezettingsgraadmeter en een frequentieregelaar kunt u bij een lagere bezetting de hoeveelheid ventilatie minimaliseren. Hiermee voorkomt u onnodige toevoer van koude buitenlucht aan de oven. Hierdoor hoeft er minder lucht te worden opgewarmd.

Als de oven voor 75% benut wordt, kan door middel van deze regeling het ventilatievermogen met ongeveer 50% worden verlaagd.

Huidige situatie

Er is een droog- of moffeloven aanwezig, waarbij de ventilator van de droogoven niet wordt geregeld en bij gebruik altijd op een vaste capaciteit draait.

Herkenning

Een dagelijks beheerder kan laten zien waar de weegsensor zich bevindt of wat de actuele bezettingsgraad van de oven is. Eventueel kunt u ook op de elektromotor van de ventilator de frequentie van de frequentieregelaar checken.

Uitvoering

Voor deze maatregel is het installeren van een bezettingsgraaddetectie in de oven nodig. Het gaat meestal om een weegsensor waarmee vast te stellen is wat de bezetting is. Deze informatie moet naar de besturingssoftware geleid worden. De ventilator moet uitgerust zijn met een frequentieregelaar om het ventilatiedebiet op het juiste niveau te brengen.

Met de bezettingsgraaddetectie is het toerental van de ventilatoren naar een lagere capaciteit te regelen. Bij een lagere aanvoer van verse buitenlucht is bovendien minder opwarming van de koude buitenlucht nodig.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

  • De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar.
  • In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.
  • De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?