PD4 - Pas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Laagfrequente (50 Hz/conventionele) laders produceren veel warmte. Dit resulteert in een lage gemiddelde efficiëntie van ongeveer 70%. Hoogfrequente (20-50kHz) laders daarentegen bereiken een efficiëntie van ongeveer 87%-94%.

Sommige van deze laders zijn ook multivoltaal. Dat betekent dat ze zelf detecteren wat voor een batterij is aangesloten en automatisch de juiste spanning instellen. Dit verhoogt ook het rendement. De automatische spanningsregeling zorgt er bovendien voor dat er minder gasvorming optreedt en dat er weinig warmte in de batterij wordt opgewekt, wat de levensduur van de batterij verlengt.

Laagfrequente transformatoren met een hoger verlies door magnetisering en warmteafgifte worden vervangen door hoogfrequent-techniek. Het gebruik maken van vermogenselektronica en omzetting naar hoogfrequent-techniek zorgt voor de energiebesparing.

Huidige situatie

Er is een lader voor tractiebatterijen aanwezig die niet als hoogfrequente HR-lader is uitgevoerd.

Herkenning

De gebruikte frequentie van de lader staat vermeld op de lader zelf of kan via de typeaanduiding worden teruggevonden.

Uitvoering

Hoogfrequente laders komen veel voor bij tractietoepassingen. Denk hierbij aan het laden van accu’s van vorkheftrucks. Inmiddels zijn hoogfrequente laders in relevante vermogensranges beschikbaar. Let bij de aanschaf op het aspect multivoltaal, oftewel automatische detectie van de spanning van de aangesloten accu. Dit maakt de HF-lader extra zuinig.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar.

Technische randvoorwaarde

De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?