PD5 - Plaats een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en blaas de afgezogen lucht terug de ruimte in

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Het plaatsen van een filterinstallatie op de snipperafzuiger reinigt de afgezogen warme lucht. Daardoor kan deze lucht gebruikt worden voor ruimteverwarming in plaats van dat deze naar buiten moet worden geblazen. Hierdoor is er minder ruimteverwarming nodig, zo bespaart u energie.

Huidige situatie

Er is een snipperafzuiger aanwezig die staat opgesteld in een verwarmde ruimte.

Herkenning

De meest eenvoudige manier is het volgen van de afvoerpijp van de snipperafzuiger en daarin de filterinstallatie zoeken. Daarnaast zal er een koppeling moeten zijn met de bestaande luchtcirculatie of een uitblaas. Mogelijk is er wel een bypass-leiding naar buiten.

Uitvoering

Voor deze toepassing moet gebruik worden gemaakt van een industrieel stoffilter. Hierbij moet aandacht zijn voor het reduceren van concentraties van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld houtstof en PM10. Uitvoering is maatwerk en vraagt om overleg met leveranciers.

Doelmatig beheer en onderhoud

  • Controleer minimaal jaarlijks of het ventilatiesysteem naar behoren werkt en goed is ingesteld.
  • Laat de luchtkanalen, filters, warmtewisselaren en ventilatoren periodiek schoonmaken en waar nodig vervangen.
  • Waar mogelijk, verminder de luchtvervuilingsbronnen om het ventilatievoud te verlagen.

Relevante wetgeving

Arbowetgeving die eisen stelt aan de gerecirculeerde lucht.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten.
  • Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Plaats een kruisstroom warmtewisselaar of twincoilsysteem wanneer fijnstof niet goed gefilterd kan worden. In plaats van de lucht terug de ruimte in te blazen, kan de warmte uit de lucht worden teruggewonnen en worden hergebruikt.

Bent u tevreden over deze pagina?