PD6 - Pas een frequentieregelaar toe op de ventilator van de centrale stofafzuiging

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Op werkplekken en bij installaties waar stof vrijkomt, zuigt een afzuigsysteem deze stof af. Hierdoor blijft de lucht op de werkplek schoon. De afzuiging van stof gebeurt vaak met een centraal afzuigsysteem. Eén of meer ventilatoren in een leidingsysteem zuigen stof af bij verschillende installaties op verschillende werkplekken. Het stof gaat daarna op één centraal punt door een filter.

Als de werkplek of de machine buiten gebruik is, is daar geen afzuiglucht nodig. Een afsluiter kan het afzuigkanaal op deze plek afsluiten. De centrale afzuigventilator hoeft dan minder lucht af te voeren naar het filter. Als er veel afzuigpunten dicht zijn, zal er een onnodig hoge luchtsnelheid ontstaan.

Door een frequentieregeling aan te brengen op de aandrijfmotor van de ventilator is het toerental en daarmee het debiet te veranderen. Het toerental past zich dan aan op de vraag. Hierdoor gebruikt de motor niet meer elektriciteit dan nodig. De elektriciteitsbesparing hangt af van de tijd dat de ventilatie aanstaat en hoeveel de capaciteit van de ventilator kan worden teruggeregeld.

Huidige situatie

Er is een centrale stofafzuiging aanwezig die meerdere werkplekken bedient, maar waarvan de ventilator niet frequentiegeregeld is.

Herkenning

De maatregel is geschikt voor bedrijven met een centraal stofafzuigsysteem. Daarbij moet het mogelijk zijn de afzuiging op verschillende plekken (werkplek-machine- of sectieniveau) af te schakelen met afsluiters.

De frequentieregeling kan op de elektromotor zitten, in de schakelkast of vlak bij de elektromotor van de ventilator. In het geval van een externe of opbouwfrequentieregelaar is vaak op een scherm de frequentie van dat moment te zien.

Uitvoering

Een frequentieregelaar regelt de capaciteit van de ventilator en daarmee de luchtsnelheid in het systeem. De (onder)druk in het ventilatiesysteem bepaalt de capaciteit. Daarom is een drukm nodig waarmee de regeling de capaciteit van de ventilator optimaliseert.

Bij een te lage luchtsnelheid blijft stof in de leidingen achter. Het is belangrijk dat er een minimale luchtsnelheid blijft om verstoppingen te voorkomen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Reinig regelmatig de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. Zorg ervoor dat filters tijdig worden vervangen.

Relevante wet- en regelgeving

Vanuit de arbowetgeving zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van de binnenlucht.

Economische randvoorwaarde

  • Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.
  • Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid.
  • De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden.
  • De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?