PD7 - Plaats een stopknop om het onnodig aanstaan van het centraal stofzuigersysteem te voorkomen

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Het elektrisch vermogen van het centrale stofzuigsysteem kan hoog oplopen. Voorkomen moet worden dat het systeem langere tijd onnodig aan blijft staan. Een stopknop schakelt de stofzuiger direct na gebruik uit. Dit bespaart energie.

Door een makkelijk bereikbare en bedienbare stopknop te installeren (met daarbij een tekstbord) zullen gebruikers deze stopknop gaan gebruiken. Deze redelijk eenvoudig uitvoerbare maatregel vermindert niet alleen het elektriciteitsverbruik, maar ook eventuele geluidsoverlast.

Huidige situatie

Er is een centraal stofzuigersysteem aanwezig voor bijvoorbeeld reiniging, handschuren of afstoffing van producten, waarbij geen stopknop is geïnstalleerd.

Op het centraal stofzuigersysteem is geen automatische uitschakeling of uitschakeling door een timer aanwezig.

Herkenning

Een stopknop of andere bediening voor het centrale stofzuigsyteem is herkenbaar of aanwijsbaar door het aanwezige personeel. De stopknop is meestal redelijk groot van formaat en bij voorkeur rood van kleur.

Uitvoering

Het beoogde effect is het voorkomen van onnodig aanstaan van het centrale stofzuigsysteem. Daarvoor moet de knop op een goed bereikbare en zichtbare plaats zitten.

Als er nog geen stopknop aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd. De signalen van de stopknop moeten dan aan de besturingssoftware van de centrale stofzuiger worden gekoppeld.

Dit zal meestal gebeuren in samenspraak met de installateur of fabrikant.

Economische randvoorwaarde

  • Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.
  • Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.

Technische randvoorwaarde

De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 meter afstand van de plek waar stof wordt afgezogen.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Pas automatische uitschakeling of uitschakeling middels een timer toe. Door het automatisch uitschakelen of uitschakeling met een timer wordt voorkomen dat de afzuiging onnodig aan staat.

Bent u tevreden over deze pagina?