PD8 - Plaats een frequentieregelaar om het opgenomen vermogen van het centrale vacuümsysteem te beperken

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Bij een activiteit waar meerdere afzuigpunten in gebruik zijn wordt gebruik gemaakt van een centraal vacuümsysteem. Dit centrale systeem is gedimensioneerd om voldoende vacuüm te produceren als alle zuigpunten in gebruik zijn. Als dus maar een deel van de zuigpunten gebruikt wordt, produceert het centrale vacuümsysteem een lager vacuüm dan nodig. Dat wil zeggen: er wordt krachtiger gezogen dan nodig.

Het benodigde debiet van de vacuümmotor is afhankelijk van het aantal zuigpunten dat op een bepaald moment in gebruik is. Door het vermogen van de vacuümmotor te regelen op de onderdruk in de verzamelleiding, wordt altijd voldoende lucht afgezogen bij een zuigpunt – zonder dat de motor onnodig energie verbruikt.

Huidige situatie

Er is een industrieel centraal vacuümsysteem aanwezig. De centrale motor is niet toerengeregeld en houdt continu het centrale vacuümsysteem op onderdruk.

Herkenning

De regeling van de centrale vacuümmotor bestaat uit een drukopnemer in de verzamelleiding aan de zuigzijde van de motor. Ook is een frequentieregelaar aangesloten op de vacuümmotor. Deze kan nabij de motor geplaatst zijn of in een besturingskast.

Uitvoering

Om het vermogen van de vacuümmotor efficiënt te regelen wordt een regelkring gecreëerd. Deze bestaat uit de frequentieregelaar en een (onder)drukmeting waarop geregeld kan worden.

Deze meting kan al aanwezig zijn in het proces of wordt specifiek voor deze maatregel geplaatst. De drukmeting wordt aangesloten op de frequentieregelaar. Deze is voorzien van ingebouwde regelsoftware, waardoor de frequentieregelaar effectief de vacuümmotor kan regelen.

Doelmatig beheer en onderhoud

  • Controleer regelmatig het vacuümsysteem op lekkages.
  • Controleer regelmatig het vacuümsetpoint en pas dit zo nodig aan.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten.
  • De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Plaats een vacuümbuffer. In specifieke situaties kan het verstandiger zijn om in plaats van deze maatregel een vacuümbuffer te plaatsen.

Bent u tevreden over deze pagina?