PE1 - Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Is het verschil tussen de uitgaande koelwaterstroom en ingaande opwarmende stroom van een bestaande warmtewisselaar groter is dan 6 °C? Dan is de kans groot dat de warmtewisselaar te klein is. Vaak vindt deze warmte-uitwisseling plaats via platenwarmtewisselaars. Vergroting van de warmtewisselaar zorgt voor meer warmte-uitwisseling. Bij een stroom die opgewarmd wordt, zorgt een betere warmtewisselaar ervoor dat er minder naverwarming nodig is. Ook leidt de overdracht van af te voeren warmte tot een vermindering van benodigde koeling. Zo bespaart u energie.

Voor elke uitwisseling van warmte tussen vloeistoffen is deze maatregel zinvol, bijvoorbeeld koud leidingwater en te lozen warm proceswater. Ook voor processen waarbij een stroom juist afgekoeld moet worden is het checken van het temperatuurverschil belangrijk.

Huidige situatie

Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is.

Platenwisselaar

Herkenning

Warmtewisselaars worden meestal bemeten in aanvoer- en retourtemperaturen. Deze temperaturen zijn vaak ook terug te zien in de besturingssystemen.

Uitvoering

Een warmtewisselaar wordt vaak op een economisch optimum gedimensioneerd. Het temperatuurverschil (delta T) staat in relatie tot de economische opbrengst van de warmte-uitwisseling. In processen waar kleine temperatuurverschillen veel invloed hebben, zal de delta T tussen de 1 en 3 graden zijn. Zoals bijvoorbeeld de brontemperatuur van een verdamper van een warmtepomp. In andere processen is een delta T tot 5 graden gangbaar.

Omdat warmte-uitwisseling tussen twee vloeistoffen in principe efficiënt kan verlopen is een delta T boven de 5 graden een goede indicatie van een suboptimale warmte-uitwisseling.

Kijk in dat geval of de warmtewisselaar ruimte biedt voor aanvullende delen. In een platenwarmtewisselaar kunnen vaak extra platen worden geplaatst. Indien nodig kunnen ook langere bouten worden gebruikt om genoeg lengte voor de aanvullende platen te creëren.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

  • De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak.
  • De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?