PE3 - Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Warmte-procesvaten of reactoren die niet geïsoleerd zijn kennen een hoog warmteverlies. Vooral reactoren die batchgewijs worden gebruikt zijn vaak ongeïsoleerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld autoclaven.

Door de wanden van een procesvat te isoleren wordt het warmteverlies verminderd en hoeft er gedurende de gebruikstijd minder warmte te worden toegevoegd aan het proces. Zo bespaart u energie.

Ook koelt door isolatie het procesvat minder snel af omdat het warmteverlies lager is. Afhankelijk van de doorloopsnelheid voorkomt u hiermee ook dat het procesvat weer geheel opgewarmd moet worden.

Het isoleren van het procesvat heeft meerdere voordelen. Het belangrijkste is natuurlijk de energiebesparing, maar er zijn 2 extra voordelen:

  1. Veiligheid neemt toe, want door de isolatie neemt de oppervlaktetemperatuur af. Dit verkleint het risico op brandwonden.
  2. De ruimte waar het procesvat staat wordt minder warm, waardoor het comfort toeneemt.

Huidige situatie

Het procesvat is niet of beperkt geïsoleerd (minder dan 5 millimeter isolatie).

Herkenning

Isolatie rondom procesvaten ontbreekt of is onvoldoende. Zonder isolatie zal het procesvat (wanneer in bedrijf) een voelbare warmte afgeven. Is isolatie aanwezig? Controleer dan of de isolatie voldoende is aan de hand van tekeningen of de offerte van het procesvat/de toegepaste isolatie.

Uitvoering

De uitvoering begint met de vraag of het procesvat bereikbaar is voor werkzaamheden. Sommige zijn ingebouwd in speciale omkastingen. Dan zijn deze alleen op onderhoudsmomenten bereikbaar.

De isolatie moet worden toegepast op de buitenwand van het procesvat en zo mogelijk ook op toevoerleidingen en appendages. Hierbij zijn veel gebruikte isolatiematerialen purschuim, geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) en glas- of steenwol.

De isolatie kan bestaan uit platen of dekens. Voor appendages is vaak meer maatwerk nodig. Bijvoorbeeld een 'isolatiematras' voorzien van klittenband of een rijgkoord. Hiermee zijn de matrassen makkelijk te verwijderen en weer aan te brengen. De appendages blijven bereikbaar voor onderhoud. Deze matrassen zijn meestal grijs of zilver van kleur.

Denk bij het kiezen van isolatiemateriaal aan de maximale wandtemperatuur die het procesvat kan hebben. Niet alle isolatiematerialen zijn geschikt voor hoge temperaturen. Informatie hierover vindt u in de specificaties van het isolatiemateriaal of bij uw leverancier.

Doelmatig beheer en onderhoud

Isolatie kan na verloop van tijd beschadigd raken. Denk bijvoorbeeld aan slijtage door weersinvloeden, trillingen, chemische invloeden of aanraking door personen. Om onnodig warmteverlies te voorkomen is het belangrijk om isolatie regelmatig te controleren. Het is aan te raden dit minimaal jaarlijks visueel te doen en ten minste eens in de drie jaar uitgebreider door het uitvoeren van een warmtescan.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar.

Technische randvoorwaarde

De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?