PE4 - Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Verwarmde opslagtanks die niet of zeer beperkt geïsoleerd zijn kennen een hoog warmteverlies. Zeker als ze buiten staan. Door de wanden van de opslagtank te isoleren wordt warmteverlies verminderd. Ook hoeft er gedurende de gebruikstijd minder warmte te worden toegevoegd aan het proces. Zo bespaart u energie.

Huidige situatie

Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.

Isolatie van verwarmde opslagtanks

Herkenning

Isolatie rondom opslagtank ontbreekt of is onvoldoende. Zonder isolatie zal het procesvat (wanneer in bedrijf) een voelbare warmte afgeven. Is isolatie aanwezig? Controleer dan of de isolatie voldoende is aan de hand van tekeningen of de offerte van het procesvat/de toegepaste isolatie. Op basis van tekeningen of offertes moet duidelijk zijn dat er minimaal 50 millimeter isolatie is toegepast.

Uitvoering

Isoleer de buitenwanden van de verwarmde opslagtank en indien mogelijk ook het dak van de tank, net als de toevoerleidingen en appendages. Vanwege de ronde vorm van de tank is een flexibel isolatiemateriaal nodig, glas- of steenwol is een goede optie. Ook kan er een tweede buitenlaag worden aangebracht rond de opslagtank. Vul de ontstane tussenruimte op met purschuim of EPS. Een tweede buitenlaag heeft zorgvuldige afwerking nodig. Een bijkomend voordeel is dat deze dan ook vocht- en corrosieproblemen voorkomt.

Doelmatig beheer en onderhoud

Isolatie kan na verloop van tijd beschadigd raken. Denk bijvoorbeeld aan slijtage door weersinvloeden, trillingen, chemische invloeden of aanraking door personen. Om onnodig warmteverlies te voorkomen is het belangrijk om isolatie regelmatig te controleren. Het is aan te raden dit minimaal jaarlijks visueel te doen en ten minste eens in de drie jaar uitgebreider door het uitvoeren van een warmtescan.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?