PE5 - Pas een elektrische verwarmingsmantel toe voor IBC-containers

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Gebruik een elektronische verwarmingsmantel voor het vorstvrij houden van IBC-containers tijdens vorstperiodes. Vaak worden IBC-containers nog vorstvrij gehouden door een straalkachel per IBC. Deze staan op een afstand van de IBC om oververhitting te voorkomen. Hierdoor treedt er echter veel verlies op in de thermische overdracht. Door een isolerende mantel met elektrische verwarming is de warmteoverdracht veel effectiever en kan per IBC tot 60% worden bespaard op het energieverbruik.

Huidige situatie

Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden.

Verwarmingsmantel voor IBC-container

Herkenning

De IBC-containers hebben een mantel met daarop een bedieningspaneel of display.

Uitvoering

Is er kans op vorst, gebruik dan een elektrische verwarmingsmantel die over de IBC-containers heen getrokken kan worden. Dit zijn systemen waar alleen de stekker in het stopcontact hoeft worden gestopt. Deze hebben een instelling voor de te bewaken temperatuur. Hierdoor is er minder energie nodig om de IBC-containers vorstvrij te houden.

Let er in de praktijk op er geen lege IBC-containers verwarmd worden en dat de instelling voor het verwarmen slechts enkele graden boven het vriespunt ligt om onnodige verwarming te voorkomen.

Alternatieve maatregelen

Verwarm de opslagruimte met een duurzaam alternatief (zoals een warmtepomp) en vermijd de elektrische verwarming.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Verwarm de opslagruimte op duurzame wijze. Door toepassing van een duurzaam alternatief zoals een warmtepomp wordt het gebruik van elektrische straalkachels voorkomen.

Bent u tevreden over deze pagina?