PE6 - Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Het steriliseren van levensmiddelen verlengt de houdbaarheid. Steriliseren is het verhitten van het levensmiddel, gevolgd door afkoeling. Door buffering van de vrijkomende warmte en koude is deze verwarming en afkoeling efficiënter te maken.

Pomp na het steriliseren het warme water naar een warme buffer en na het koelen het koude water naar een koude buffer. Zo kan in een nieuwe sterilisatiebatch het nog relatief warme water opnieuw voor verhitting gebruikt worden en het relatief koude water opnieuw voor koeling. Hiermee is voor iedere opvolgende sterilisatiecyclus minder opwarming en afkoeling van het sproeiwater nodig. Dit bespaart gasverbruik van de stoominstallatie en elektriciteitsverbruik van de elektrische koelmachine.

Huidige situatie

Er vindt een sterilisatieproces plaats, waarbij het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus niet wordt ingezet voor verwarming en koeling.

Herkenning

De buffervaten zijn meestal rechtopstaande metalen cilinders die aangesloten zijn op de afvoer van de autoclaven. De buffervaten zijn waarschijnlijk opgesteld dichtbij de technische installaties voor warmte en koude.

Uitvoering

De buffervaten krijgen een aanvoer- en retourleiding. Ook krijgen ze aansluiting op de onderkant van de autoclaven. Twee pompen zorgen voor de aanvoer- en afvoer van het sproeiwater tussen de buffervaten en de autoclaven. Zie ook voorbeeldschema hieronder.

De grootte van het buffervat is afhankelijk van het aantal batches per dag. Het buffervat moet tenminste groot genoeg zijn om het afgevoerde water van een batch op te vangen en te hergebruiken. Als de intervallen tussen de batches onregelmatig zijn, kan er ook voor worden gekozen om de buffer groter te maken, dit naar inzicht van de gebruiker.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.500 batches per jaar.

Technische randvoorwaarde

De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?