PF2 - Pas een drycooler toe voor de koeling van procesapparatuur

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Als procesapparatuur actief gekoeld wordt met een koelvoorziening heeft de koeling meestal een efficiency (COP) van 5. Dit is wel afhankelijk van het type en de ouderdom van de installatie.

  Vrije koeling aan de buitenlucht door middel van een droge koeler is een factor 4 tot 5 efficiënter op de momenten dat de buitenluchttemperatuur lager is dan de te koelen temperatuur. Door het toepassen van een droge koeler voor de koeling van procesapparatuur kan het gebruik (in dit geval de bedrijfstijd) van de compressiekoelmachine(s) beperkt worden.

  De bedrijfstijd van de droge koeler is daarom ook afhankelijk van de koeltemperaturen in het koelcircuit. Voor lage temperatuur-koeling (8 °C tot 12 °C) is de bedrijfstijd ongeveer 2.400 uur en voor hoge temperatuur koeling (16 °C tot 35 °C) kan de bedrijfstijd oplopen naar 8.000 uur per jaar.

  Huidige situatie

  De procesapparatuur vereist continue koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koelingfunctie.

  Processchema drycooler

  Herkenning

  Droge koelers zijn vaak op het dak geplaatst en herkenbaar aan het gesloten watercircuit (geen zichtbaar stromend water over de lamellen).

  Uitvoering

  Bij een droge koeler komt de warme stroom binnen op de intredeverdeler van het lamellenblok. Ventilatoren voeren buitenlucht over het lamellenblok, waardoor de buitenlucht de warmte opneemt van de warme stroom. De opgewarmde buitenlucht wordt afgevoerd naar buiten.

  De droge koeler wordt toegevoegd op de retourleiding van het koudwaternet. Als de temperatuur van de buitenlucht lager is dan de retourtemperatuur gaat het retourwater eerst door een bypass. De bypass is een zwarte warmtewisselaar met koelribben, meestal een buizenwarmtewisselaar (lucht/water) die buiten staat. Een ventilator blaast de koude buitenlucht langs de warmtewisselaar voor maximale afkoeling van het koelwater.

  De koelmachine vult de resterende vermogensvraag naar koude in. Dit moet wel goed worden ingeregeld door een vakkundige installateur.

  Relevante wetgeving

  De lokale geluidsnormen mogen niet overschreden worden door plaatsing van de drycooler.

  Doelmatig beheer en onderhoud

  Regelmatig onderhouden van de drycoolers volgens leveranciersvoorschriften.

  Economische randvoorwaarde

  Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar.

  Technische randvoorwaarde

  • De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen.
  • Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers.
  • Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja

  Alternatieve maatregelen

  • Pas adiabatische koeling toe voor de koeling van procesapparatuur. In plaats van een droge koeler kan gebruik worden gemaakt voor adiabatische koeling voor procesapparatuur.
  • Win de warmte van de compressiekoelmachine terug. Door warmte van de compressiekoelmachine terug te winnen, wordt de energie nuttig ingezet. Dit kan net zoveel besparen als het toepassen van een drycooler.
  Bent u tevreden over deze pagina?