PH2 - Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Servers (en andere apparatuur) in datacenters produceren warmte. De warme lucht wordt door ventilatoren naar de zaalkoeler (CRAH) gebracht en daar gekoeld. De zaalkoeler en ventilatoren zijn gedimensioneerd om de warmteproductie van een volle zaal te kunnen koelen.

 

Vaak zal een serverzaal niet volledig gevuld zijn met servers of worden de servers niet maximaal belast. Hierdoor ligt de warmteproductie in de zaal lager dan het maximum. In die situaties is er minder luchtstroom nodig om de servers te koelen.

Toerengeregelde ventilatoren in zaalkoelers kunnen op een lager toerental draaien als er minder koude lucht nodig is.

Het energieverbruik van ventilatoren neemt tot de derdemacht af met het toerental. Daarom levert een lager toerental en het luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) een grote energiebesparing op. Een halvering van het toerental (dus halvering van het warmtetransport) levert 75% minder energieverbruik van de ventilatoren op. Een ander gevolg is dat de warmteproductie van de ventilatoren zelf omlaaggaat en dus de koude lucht minder opwarmen. De compressiekoelmachines hoeven dus minder koude te leveren, wat elektriciteit bespaart.

Huidige situatie

Er zijn zaalkoelers aanwezig die niet zijn voorzien van een frequentieregelaar.

Herkenning

De toerentalregeling zit op de elektromotor, in de schakelkast of dicht bij de elektromotor.

Uitvoering

Om het vermogen van de ventilator efficiënt te regelen wordt een regelkring gecreëerd. Deze bestaat uit de frequentieregelaar en één of meerdere temperatuurmeting(en) waarop geregeld kan worden.

Deze temperatuurmeting(en) zijn vaak al aanwezig in het datacentrum of worden specifiek voor deze maatregel geplaatst. De temperatuurmeting wordt aangesloten om de frequentieregelaar. Deze is voorzien van ingebouwde regelsoftware waardoor de frequentieregelaar effectief de ventilator kan regelen. Zo blijft de serverzaal op de gewenste temperatuur en wordt niet onnodig gekoeld.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja.

Alternatieve maatregel

Vervang de zaalkoelers voor frequentiegeregelde zaalkoelers. Als de zaalkoelers niet frequentiegeregeld kunnen worden, dan is het verstandig de gehele koeler te vervangen. Dit vraagt wel om een hogere investering.

Bent u tevreden over deze pagina?