PT2 - Pas een set van meerdere en specifieke sensoren toe in een kasafdeling voor een betere beheersing van het binnenklimaat

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

De temperatuur, luchtvochtigheid en bodemvochtigheid kunnen aanzienlijk variëren in verschillende delen van de kas. Als je de draadloze sensoren verspreid plaatst, krijg je inzichten die veel specifieker en gedetailleerder zijn. Hierdoor kun je gerichter je klimaat aansturen en bespaar je energie.

  Huidige situatie

  Het klimaat in de kas wordt geregeld door slechts één of enkele  temperatuurmetingen per klimaatafdeling.

  Herkenning

  De sensoren zijn draadloze kastjes die worden opgehangen in de kas tussen of net boven het gewas. Er zijn veel verschillende soorten uitvoeringen.

  Uitvoering

  • De mobiele sensoren kunnen door de ondernemer zelf in de kas worden bevestigd, de manier van bevestigen is afhankelijk van de soort sensor.
  • De mobiele set kan steeds op een andere plek in de kas worden geplaatst, hierdoor is één mobiele set in aanschaf voldoende.

  Relevante regelgeving

  Niet van toepassing

  Doelmatig beheer en onderhoud

  Maak sensoren regelmatig schoon en controleer of ze goed aangesloten zijn.

  Economische randvoorwaarde

  Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij een gasgebruik van ten minste 12 m³ per m² kasoppervlak per jaar.

  Technische randvoorwaarde

  Het klimaat moet binnen de kasafdeling in meerdere groepen te regelen zijn.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja

  Bent u tevreden over deze pagina?