PT3 - Pas een frequentieregeling toe op de circulatiepompen van de CV-installatie van de kas

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Pompen zijn vaak iets groter dan de gevraagde capaciteit. Dit geldt zowel voor het druk en debietbereik van de pomp als voor het elektrisch vermogen van de elektromotor die de pomp aandrijft. Door het toepassen van een frequentieregelaar op de circulatiepomp(en) van het verwarmingssysteem van de kas, kan het debiet van de pomp(en) worden aangepast aan de warmtevraag.

  Een frequentieregelaar regelt het toerental van de circulatiepomp. De frequentieregelaar stemt de benodigde capaciteit continue af op het gewenste debiet. Dit is vaak gebaseerd op het aanpassen van de frequentie van de elektrische stroom. Het verlagen van de frequentie zorgt ook voor verlaging van het toerental van de pomp en dus het elektriciteitsverbruik.

  Huidige situatie

  Er is een gesmoorde en ongeregelde circulatiepomp aanwezig van ten minste 3 kW, die wordt aangedreven door een elektromotor van efficiëntieklasse IE2 of hoger.
  De transportpompen van het verwarmingssysteem van de kas zijn niet voorzien van frequentieregeling.

  Herkenning

  Er zijn 2 soorten frequentieregelingen:

  • Externe frequentieregeling, op een bestaande pomp te plaatsen.
  • Frequentiegeregelde pomp, waarbij de frequentieregeling op de pomp is geïntegreerd.

  De externe frequentieregelaar is een kastje en wordt bij de pomp geplaatst. De frequentieregeling kan op de elektromotor of pomp zitten, in de schakelkast of nabij de elektromotor. De geïntegreerde frequentieregelaar is niet aan de buitenkant zichtbaar.

  In de meeste gevallen is de frequentie op een scherm of op de frequentieregelaar af te lezen. Bijvoorbeeld als percentage of het daadwerkelijke toerental.

  Uitvoering

  • Om het vermogen van de pomp nuttig te regelen wordt een regelkring gecreëerd. Deze bestaat uit de frequentieregelaar en een meting waarop geregeld kan worden.
  • Afhankelijk van de toepassing van de pomp wordt een specifieke meting gebruikt, bijvoorbeeld een druk- of debietmeting.
  • Deze meting kan al aanwezig zijn in het proces. Is dit niet het geval, dan moet voor de uitvoering van deze maatregel de meting geplaatst worden. Circulatiepompen met ingebouwde frequentieregelaar zijn vaak voorzien van ingebouwde metingen waardoor het plaatsen of aansluiten van een aanvullende meting niet nodig is.
  • De meting wordt aangesloten op de frequentieregelaar. Op basis van deze meting zorgt de regelsoftware in de frequentieregelaar er voor dat de pomp zo effectief mogelijk werkt.

  Relevante regelgeving

  Niet van toepassing

  Doelmatig beheer en onderhoud

  Controleer regelmatig de instellingen van de pompen en de werking van de temperatuursensoren in de kas.

  Economische randvoorwaarde

  Zelfstandig moment: bij meer dan 3.000 draaiuren van de pomp per jaar.

  Technische randvoorwaarde

  Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen of de frequentieregelaar kan nabij de pomp worden geplaatst.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja

  Bent u tevreden over deze pagina?