PT4 - Breng een horizontaal transparant beweegbaar energiescherm in de kas aan als tweede scherm

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Het plaatsen van een extra energiescherm zorgt voor energiebesparing. De isolatiewaarde van de kas gaat fors omhoog, dit komt door de spouw met stilstaande lucht tussen de schermen. Daarbij ben je met een tweede scherm extra flexibel. Een tweede scherm biedt een klimaatgelijkere (geen koudeval) en bredere regeling m.b.t. temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en schermen. Daarnaast brengt het meer gelijkheid in bloei/productie en minder kans op condensatie in het gewas of teeltproblemen. Dubbele scherming worden meestal in de nacht toegepast. Dan is het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur het grootst.

  Met een tweede scherm wordt niet bedoeld op hetzelfde dradenbed als het eerste scherm, want dan kunnen de 2 scherminstallaties niet gelijktijdig gebruikt worden, tenzij hier een spouwscherm wordt bedoeld, zie onderstaand.

  Een tweede scherminstallatie kan 15 cm tot 20 cm onder de bestaande scherminstallatie worden aangelegd (die normaliter t.h.v. de bovenligger van de tralie gemonteerd zal zijn). Als daar onvoldoende ruimte voor is, kan de tweede scherminstallatie op de onderligger van de tralie gemonteerd worden.

  Huidige situatie

  Er is een eerste niet-transparant energiescherm aanwezig in de kas.

  Herkenning

  Een transparant tweede scherm is te herkennen aan een lichtdoorlatend doek dat vlak onder de goot van de kas hangt. Normaliter is het doek opgevouwen, wanneer nodig kan de ondernemer naar eigen inzicht de doeken sluiten. Het moet een tweede scherm zijn, dus het moet duidelijk zijn dat er twee doeken bevestigd zijn.

  Uitvoering

  Er zijn 2 soorten van dubbele scherming mogelijk:

  • Een spouwscherm: dit bestaat uit 2 doeken op één installatie. Dit kan een uitkomst zijn voor kassen waar geen ruimte is voor een tweede installatie of als er toch al een renovatie of vervanging aan de orde is. Nadeel is dat beiden schermen tegelijk open en dicht gaan, dus er is geen keuze tussen 1 of 2 schermen.
  • Twee individuele energiescherm installaties. Dit is vooral handig als er al een scherm bevestigd is en er nog een extra scherm geplaatst kan worden.

  Er moet voldoende ruimte zijn in de kas op de bovenligger of op de onderligger van de tralie om een extra scherm te kunnen plaatsen. De kopgevels van de kas moeten voldoende sterk zijn uitgevoerd, zodat deze de trekkracht van het extra scherm aankunnen.

  Relevante regelgeving

  Niet van toepassing

  Doelmatig beheer en onderhoud

  • Geef het scherm jaarlijks een onderhoudsbeurt.
  • Bij bovenmatige slijtage moet het doek worden vervangen.

  Economische randvoorwaarde

  • Zelfstandig moment: bij een gasgebruik van ten minste 18 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
  • Natuurlijk moment: bij een gasgebruik van ten minste 14 m³ per m² kasoppervlak per jaar.

  Technische randvoorwaarde

  Er moet voldoende ruimte zijn in de kas op de bovenligger of de onderligger van de tralie, om een extra scherm te kunnen plaatsen.
  De kopgevels van de kas moeten voldoende sterk zijn uitgevoerd, zodat deze de trekkracht van het extra scherm aankunnen.
  De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja

  Bent u tevreden over deze pagina?