PT6 - Vervang bij de groeibelichting SON-T armaturen door LED armaturen

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Er zijn verschillende redenen waarom een glastuinbouwbedrijf de groeibelichting van SON-T armaturen kan vervangen door LED-armaturen:

   • LED-armaturen hebben een hogere energie-efficiëntie en ze gaan langer mee dan SON-T armaturen, dit leidt tot lagere energiekosten en minder vervangingen.
   • LED-armaturen kunnen specifieker worden afgesteld op de behoeften van de planten, waardoor ze een betere groei en opbrengst kunnen opleveren, tegen lagere energiekosten.
   • Een LED-armatuur produceert minder warmte dan SON-T, hierdoor is de klimaatregeling beter te sturen.

   Huidige situatie

   Er worden in de kas SON-T armaturen toegepast als groeibelichting.

   Herkenning

   • Bij SON-T lampen bestaat de lamp uit een armatuur en daarin bevestigd een SON-T lampenbol, bij ledlampen zijn de armatuur en lampenbol geïntegreerd.
   • De LED-lampen zijn vaak langwerpig, terwijl de SON-T lampen vaak vierkant zijn.
   • Als ledlampen aan staan geven ze vaak een kleur, meestal paars/roze/rood.

   Uitvoering

   • Maak gebruik van LED-lampen die geschikt zijn voor de teeltomstandigheden, bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid, temperatuur of het gebruik van de schoonmaak- en gewasbeschermingsmiddelen.
   • LED-armaturen kunnen een behoorlijk gewicht hebben. Hiervoor moeten de constructie en de kas waar ze hangen, geschikt zijn.
   • De elektrische installatie die gebruikt wordt voor SON-T is niet altijd geschikt om de armaturen 1-op-1 te wisselen met LED-armaturen. Laat de installateur de installatie opnieuw hierop beoordelen.
   • Laat de LED-installatie opleveren met een power quality meting zoals omschreven in de brochure ‘Assimilatiebelichting controle en onderhoud’. Mogelijke fouten komen dan in beeld en kunnen snel opgelost worden.

   Relevante regelgeving

   Het activiteitenbesluit stelt eisen aan assimilatiebelichting: zie paragraaf 3.5.1 Activiteitenbesluit. Deze moeten lichthinder voor omwonenden voorkomen en de duisternis en het donkere landschap beschermen:

   • Art 3.56 t/m art 3.58: Aanwezigheid lichtscherminstallatie met 98% reductie. De regelgeving verschilt bij een verlichtingssterkte van meer of minder dan 15.000 lux.
   • Art 3.59: Afscherming zijgevel.

   Doelmatig beheer en onderhoud

   Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.

   Economische randvoorwaarde

   Natuurlijk moment: bij ten minste 2.000 belichtingsuren per jaar.

   Technische randvoorwaarde

   De teelt moet qua lichtspectrum en warmtebalans in de kas geschikt zijn voor de toepassing van LED-groeibelichting.

   Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

   Nee

   Bent u tevreden over deze pagina?