Innovatiemissie Agtech, Robotisering & Digitalisering in Open Teelten in Nieuw-Zeeland

Gepubliceerd op:
29 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
30 april 2024

Werkt u als ondernemer of onderzoeker aan innovatieve Agtech oplossingen voor de open teelt, in het bijzonder de fruitteelt? Wilt u samen met partners in Nieuw-Zeeland aan innovatie en productontwikkeling (R&D) werken? Ga dan mee met de innovatiemissie naar Nieuw-Zeeland van 18 t/m 22 november 2024.

zondag
17 november
t/m
donderdag
21 november

Deelname

 • Deelname kost € 250 exclusief btw.
 • Meld u uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 aan.

 

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van gelijkwaardige samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven.

Doelen missie

De doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen in de agro-sector in Nieuw-Zeeland, en hiervan leren.
 • Best practices verkennen en uitwisselen binnen beleid, industrie, onderzoek en op de boerderij.
 • Verkennen van trends en kansen voor meerjarige (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
 • Innovatieve kennis en technologie uit Nederland koppelen aan marktkansen in Nieuw-Zeeland.

In Nederland willen we niet alleen een belangrijke exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agri-food-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het realiseren van een houdbaar voedselsysteem wereldwijd. Deze positie versterken we door te investeren in digitale innovaties en door samen te werken in onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Waarom Nieuw-Zeeland?

Voor wie?

Bent u ondernemer of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En werkt u aan innovatieve digitale oplossingen, Agtech en precisielandbouw toepassingen voor de fruitteelt en in het algemeen open teelt? Deze missie neemt u mee naar het Noordereiland. Hier zullen we overheid, onderzoeksinstituten, tech-bedrijven én uiteraard boerenbedrijven ontmoeten.

Verschillende AgTech en precisielandbouw oplossingen komen daarbij kijken:

 • autonome veldrobots (zoals schoffelen, wieden, oogsten)
 • precisie-bespuiting
 • dronetechnologie
 • sensortoepassingen 
 • imaging oplossingen, onder andere (spectrale) camera's, satellietdata
 • farm management software 
 • big data en AI-oplossingen
 • fruitsorteer- en verpakkingssystemen

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. 

De focus zal waarschijnlijk op het Noordereiland liggen. Maar het is mogelijk om ook het Zuidereiland te bezoeken als de deelnemers hier belangstelling voor hebben. De belangrijkste ingrediënten voor het programma zijn:

 • een bezoek aan enkele innovatieve fruittelers en coöpertaties rond Bay of Plenty en Hawke's Bay;
 • een bezoek aan bedrijven als Zespri en sectororganisaties als Agritech New Zealand en Horticulture New Zealand;
 • een bezoek aan lokale tech-bedrijven en start-ups gericht op digitalisering in landbouw;
 • een bezoek aan de belangrijkste onderzoeksinstituten op landbouwgebied, zoals de Massey University en de Lincoln University;
 • een bezoek aan netwerkevenementen;
 • een bezoek aan het ministerie van Landbouw in Wellington (Ministry for Primary Industries) voor uitwisseling en inzicht in beleidsprioriteiten en investeringen.

We organiseren het programma in samenwerking met enkele lokale partners, in het bijzonder met de branche-associatie Agritech New Zealand en the New Zealand Institute for Plant and Food Research (NZIPFR).

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon exclusief btw. 

Hierbij is inbegrepen: 

 • deelname aan het collectief programma;
 • transfers van en naar programmaonderdelen (exclusief eventuele binnenlandse vluchten);
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: 

 • reis- en verblijfskosten;
 • alle individuele kosten.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 aan via ons online aanmeldformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Bert van der Heide
Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food
E: bert.vanderheide@rvo.nl   
M +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Financiering nodig?

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?

 • De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden jaarlijks de mogelijkheid om financiering voor publiek-private R&D samenwerking aan te vragen via de SMP (Seed Money Project) en PPS (Publiek Private Samenwerking) instrumenten. 
 • Vanuit RVO biedt de DHI-subsidieregeling ondernemers de mogelijkheid om demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingen uit te voeren om zo de Nieuw-Zeelandse markt te betreden.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?