Innovatiemissie Verenigde Staten (Boston): Women’s health+

Laatst gecontroleerd op:
16 april 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Bent u onderzoeker, ondernemer, ingenieur of arts en actief op het terrein van vrouwengezondheid? Zet u zich in voor eerlijke gezondheidsresultaten? En wilt u graag in contact komen met experts in Massachusetts om kennis en ervaring uit te wisselen en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen? Ga dan mee met deze innovatiemissie naar één van de meest innovatieve steden ter wereld: Boston.

maandag
23 september
t/m
vrijdag
27 september

Locatie

Boston
US

Deelname

 • Kosten voor deelname: € 250 exclusief btw per persoon.
 • Boek zelf uw ticket voor Women's Health Innovation Summit USA
 • Meld u aan voor 28 juni 2024.

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Innovatie Attaché Netwerk Boston

Goede kwaliteit van zorg zou voor iedereen moeten gelden. Rekening houden met verschillen tussen mensen, onder andere tussen mannen en vrouwen, is daarvoor belangrijk. Echter, tot voor kort werd veel medisch onderzoek uitgevoerd op witte mannen. Daardoor werden sekse- en genderverschillen over het hoofd gezien. Er is te weinig kennis over aandoeningen die alleen bij personen voorkomen die biologisch en fysiologisch verschillen van mannen, of waarbij aandoeningen een andere uitingsvormen hebben. Hierdoor is er nog steeds een verouderde en beperkte visie op de gezondheid en specifieke aandoeningen van vrouwen en trans- en non-binaire personen met dezelfde biologische eigenschappen (vrouwen+).

In elke stap van de innovatiepijplijn moet vrouwen(+)gezondheid daarom worden meegenomen, van onderzoek en ontwikkeling tot klinische proeven, financiering en daarna. Denk aan algemene gezondheidsaandoeningen zoals cardiovasculaire ziekten, auto-immuunziekten, migraine, osteoporose, en gender-bias in zorgverlening met betrekking tot pijn en geestelijke gezondheid. Maar ook aan vrouwspecifieke aandoeningen, zoals cyclusstoornissen, bekkenbodemproblemen, gynaecologische kanker en hormonale problemen bijvoorbeeld als gevolg van menopauze. Het is tijd voor erkenning van sekse- en genderverschillen in gezondheid.

Women’s Health Innovation Summit en design challenge

Deze innovatiemissie is gekoppeld aan de Women’s Health Innovation Summit 2024. 
Daarnaast organiseren we een design challenge, waarbij u samen met uw Amerikaanse partners aan de slag kunt gaan. Met deze challenge kunt u in korte tijd intensief netwerken, innovatieve ideeën ontwikkelen en internationale samenwerkingen starten met uw counterparts. 

Voor wie?

Deze innovatiemissie en design challenge zijn gericht op professionals in de life sciences & health sector. Denk aan artsen, clinici en andere medische professionals, wetenschappers, ingenieurs, ontwerpers, ondernemers en vertegenwoordiging vanuit patiëntenorganisaties. 

Specifiek voor de design challenge nodigen wij professionals die betrokken zijn bij het verbeteren van vrouwengezondheidsresultaten door onderzoek en ontwikkeling uit om deel te nemen. 

Wat levert het u op?

Het veld van vrouwen(+)gezondheid is een snel evoluerend veld in zowel Nederland als de Verenigde Staten (VS). In de VS worden onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen en resultaten geïntegreerd. Ook heeft dit onderzoek prioriteit in de onderzoeksportfolio's en budgetten van federale en staatsinstellingen.

Tijdens deze missie brengen we experts uit beide ecosystemen samen om: 

 • verbindingen te leggen; 
 • onderzoek- en ontwikkelingsmogelijkheden gewijd aan het verbeteren van vrouwengezondheid te verkennen; en 
 • samen te werken aan uitdagingen bij het creëren van rechtvaardige gezondheidsresultaten in Nederland en Boston.

Met deze innovatiemissie kunt u rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkelingen in vrouwen(+)gezondheid in de VS. De focus zal liggen op het levendige Boston-ecosysteem. In het eerste deel van de week zijn er tijdens de Women’s Health Innovation Summit volop netwerkmogelijkheden waar belangrijke stakeholders uit andere regio's van de VS, zoals New York en Washington aanwezig zullen zijn. In het tweede deel van de week biedt de design challenge u de kans om nauw samen te werken met uw Amerikaanse counterparts. In samenwerkingssessies zetten we professionals aan het werk met vooraf gedefinieerde uitdagingen. Hiermee:

 • brengen we verschillende disciplines, expertises en methodes om multidisciplinair denken te stimuleren samen;
 • kunnen deelnemende experts hun waarde als potentiële, toekomstige partners aan elkaar laten zien;
 • creëren we de ruimte voor het ontwikkelingen van oplossingen die op termijn tot R&D samenwerking kunnen leiden.

Programma 

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Innovatie Attaché Netwerk in Boston werken hierbij samen met spelers in het  Boston-ecoysteem.

In het missieprogramma nemen we de belangrijkste R&D-behoeften en technische uitdagingen voor het verbeteren van de resultaten van vrouwengezondheid mee. Deze behoeften en uitdagingen koppelen we vervolgens aan Nederlandse expertise. Bij het bepalen van het definitieve programma zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke wensen van u als deelnemer.

Het conceptprogramma in het kort: 

Kosten

De kosten voor deelname aan deze innovatiemissie zijn €250 per persoon, exclusief btw. Hierbij is inbegrepen:

 • deelname aan de design challenge en programmaonderdelen buiten de conferentie; 
 • lokale transfers van en naar programmaonderdelen; en 
 • lunch en diners (indien vermeld in het programma).

Deelname is exclusief: 

 • de kosten voor de Women’s Health Innovation Summit (voor 'early bird' tickets: registreer voor 24 mei); 
 • reis- en verblijfkosten (hotels en intercontinentale vluchten); en 
 • overige individuele kosten.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie en design challenge? Meld u zich dan vóór 28 juni 2024 aan via het online registratieformulier.  

Wilt u alleen deelnemen aan de design challenge? Ook dat is mogelijk via het registratieformulier. Het aantal plaatsen voor deelname is beperkt.

Voor een succesvolle design challenge is het belangrijk dat de experts die deelnemen binnen de vastgestelde opzet en inhoudelijke focus van het programma vallen. Een multidisciplinaire uitwisseling van kennis en ervaring tussen academici en de industrie is essentieel. Daarom betekent uw registratie niet automatisch deelname aan het programma.

We selecteren de deelnemers op basis van diversiteit en aansluiting op de doelstellingen van deze missie.  Daarom bevestigen we de deelname aan het programma nadat de registratieperiode is gesloten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact met:

Niels van Leeuwen, senior adviseur internationale R&D samenwerking Life Sciences & Health 

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?