Afrikaanse civetkat

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009; Wilson & Reeder, 2005)
Familie Viverridae
Subfamilie Viverrinae
Genus Civettictis
Soort Civettictis civetta
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: 67-84 cm
  • Staart: 34-46,9 cm
Gewicht 7-20 kg
Dieet Omnivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: van Senegal tot en met Ethiopië en Somalië en richting het zuiden tot en met Angola, het oosten van Botswana en het noordoosten van Zuid-Afrika.
  • Habitat: Dichtbegroeide gebieden, zoals tropisch regenwoud, beboste savannes, kreupelhout, moerassen, mangroves en montane heide tot op 5000 m hoogte.
Levensverwachting 14-28 jaar
IUCN-status “Least Concern”
CITES Bijlage C (Botswana)

Risicoklasse F

Afrikaanse civetkatten zijn in staat ernstige letselschade te veroorzaken bij de mens. Daarnaast zijn in drie risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Om deze redenen valt de Afrikaanse civetkat onder “risicoklasse F”.

Samenvatting beoordeling van de Afrikaanse civetkat

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met especialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X). 

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen ! (signalerend) Bij de Afrikaanse civetkat zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen het rabiësvirus, Leptospira spp. en Mycobacterium bovis aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade XF Bij Afrikaanse civetkatten is er gevaar op zeer ernstig letsel bij de mens, waardoor de Afrikaanse civetkat direct onder risicoklasse F valt.

 

Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X Afrikaanse civetkatten moeten dagelijks langdurig foerageren.
Ruimtegebruik/veiligheid X
  • Afrikaanse civetkatten hebben een grote homerange en vertonen territoriaal patrouilleeren markeergedrag.
  • Afrikaanse civetkatten gebruiken een afgezonderde nestplaats.
Thermoregulatie X De Afrikaanse civetkat is aangepast aan een tropisch klimaat.
Sociaal gedrag   In deze risicocategorie zijn geen risicofactoren van toepassing.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 ! (signalerend) Bij de Afrikaanse civetkat zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen het rabiësvirus (Enurah et al., 1988; Kasali, 1977; Swanepoel et al., 1993), Leptospira spp. (Ajayi et al., 2017) en Mycobacterium bovis (Katale et al., 2017) aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.

 

Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2 XF De Afrikaanse civetkat weegt 7-20 kg en beschikt over een krachtige beet en scherpe klauwen (Gaubert & Veron, 2013; Jennings & Veron, 2009). Ze moeten gesedeerd worden om ze te kunnen verplaatsen of behandelen (Ramsay, 2015). Gezien de grootte, morfologie en het gedrag van Afrikaanse civetkatten kunnen ze zeer ernstig letsel bij de mens veroorzaken, waardoor de Afrikaanse civetkat direct onder risicoklasse F valt.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   De Afrikaanse civetkat is een omnivoor (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2   De Afrikaanse civetkat heeft geen hypsodonte gebitselementen (Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V3 X De Afrikaanse civetkat is nachtactief en heeft een relatief grote homerange van 0,74-11,1 km2(Ayalew et al., 2013; Jennings & Veron, 2009). Ze voeden zich voornamelijk met kleine prooidieren die verspreid voorkomen, en gezocht en overmeesterd moeten worden. Ze moeten daarom langdurig foerageren (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
 
V4   Het dieet van Afrikaanse civetkatten bestaat uit kleine vertebraten, invertebraten, fruit, aas, eieren en gras (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1 X Afrikaanse civetkatten hebben een home range van 0,74-11,1 km2 (Ayalew et al., 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009). Patrouilleer- en markeergedrag zijn één van de dominant aanwezige activiteiten in het activiteitspatroon binnen de subfamilie (Viverridae). Afrikaanse civetkatten markeren hun territorium en maken gebruik van latrines (Jennings & Veron, 2009; Mullu & Balakrishnan, 2014). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R2 X Afrikaanse civetkatten gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen en als dagrustplaats (Ayalew et al., 2013; Jennings & Veron, 2009).Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R3   Afrikaanse civetkatten zetten hun haren rechtovereind en stellen zich groter op om predatoren te intimideren. Wanneer dit niet werkt, vertrouwen Afrikaanse civetkatten op cryptische patronen in hun vacht ter camouflage (Gaubert & Veron, 2013; Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R4   Afrikaanse civetkatten gebruiken geen holen of kuilen (Jennings & Veron, 2009). De poten van de Afrikaanse civetkat zijn niet geschikt om mee te graven (Gaubert & Veron, 2013). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R5   Voor Afrikaanse civetkatten zijn er geen specifieke omgevingselementen essentieel (Jennings & Veron, 2009). Afrikaanse civetkatten zijn morfologisch niet aangepast om te klimmen (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Taylor, 1974). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X Afrikaanse civetkatten leven in een tropisch klimaat (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009; Schultz, 2005). De gemiddelde minimumtemperatuur in de tropische bossen van Centraal Afrika waar Afrikaanse civetkatten voorkomen is 22 °C (met een uiterste minimumtemperatuur van 9 °C) en de gemiddelde maximumtemperatuur is 29 °C (met een uiterste maximumtemperatuur van 39 °C). De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid is 500-4000 mm en de luchtvochtigheid is 80% (Happold & Lock, 2013; Meteoblue, 2021; Schultz, 2005). De Afrikaanse civetkat is aangepast aan een tropisch klimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.
T2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebruik van zoel-, koel- of opwarmplaatsen. Het gebruik hiervan wordt ook niet aannemelijk geacht omdat Afrikaanse civetkatten nachtdieren zijn (Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Afrikaanse civetkatten zijn jaarrond actief (Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1   Afrikaanse civetkatten hebben een polygame leefwijze en leven solitair (Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S2   Afrikaanse civetkatten leven solitair (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S3   Vrouwtjes zijn vanaf 12-24 maanden geslachtsrijp, zijn polyoestreus en kunnen 2-3 keer per jaar werpen. Vrouwtjes zijn 60-81 dagen drachtig en krijgen per worp 1-4 jongen. Afrikaanse civetkatten kunnen zich jaarrond voortplanten afhankelijk van de verspreiding. In Oost- en zuidelijk Afrika hebben Afrikaanse civetkatten een paarseizoen tijdens het natte seizoen (Gaubert & Veron, 2013; Hunter & Barrett, 2011; Jennings & Veron, 2009). Afrikaanse civetkatten hebben geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Ajayi, O. L., Antia, R. E., Ojo, O. E., Awoyomi, O. J., Oyinlola, L. A. & Ojebiyi, O. G. (2017). Prevalence and renal pathology of pathogenic Leptospira spp. in wildlife in Abeokuta, Ogun State, Nigeria. 
Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 84(1). 1-9.

Ayalew, B., Afework, B. & Balakrishnan, M. (2013). Home range and movement patterns of African civet Civettictis civetta in Wondo Genet, Ethiopia. Small Carnivore Conservation. 48. 83-86.

Enurah, L. U., Ocholi, R. A., Adeniyi, K. O. & Ekwonu, M. C. (1988). Rabies in a civet cat (Civettictis civetta) in the Jos Zoo, Nigeria. British Veterinary Journal. 144(5). 515-516.

Gaubert, P. & Veron, G. (2013). Family Viverridae: Genets, Linsangs, Civets. In J. Kingdon & M. Hoffmann, The Mammals of Africa. V. Carnivores, Pangolins, Equids and Rhinoceroses (pp. 211-259). 
London: Bloomsbury.

Happold, D. & Lock, J. M. (2013). The biotic zones of Africa. In J. Kingdon & M. Hoffmann, Mammals of Africa. I. Introductory Chapters and Afrotheria (pp. 57-74). London: Bloomsbury.

Hunter, L. & Barrett, P. (2011). Viverridae. In L. Hunter & P. Barrett, A field guide to the carnivores of the world (pp. 76-93). London: New Holland Publishers.

Jennings, A. P. & Veron, G. (2009). Family Viverridae (Civets, genets and oyans). In D. Wilson & R. Mittermeier, Handbook of the Mammals of the World: Vol. 1. Carnivores (pp. 564-658). Barcelona: Lynx.

Kasali, O. B. (1977) Rabies in a civet cat (Vivera civetta): case report. The Veterinary Record. 100(14). 291.

Katale, B. Z., Mbugi, E. V., Siame, K. K., Keyyu, J. D., Kendall, S., Kazwala, R. R., Dockrell, H. M., Fyumagwa, R. D., Michel, A. L., Rweyemamu, M., Streicher, E. M., Warren, R. M., van Helden, P. & 
Matee, M. I. (2017). Isolation and Potential for Transmission of Mycobacterium bovis at Human-livestockwildlife Interface of the Serengeti Ecosystem, Northern Tanzania. Transbound Emerg Dis. 64(3). 815-
825.

Meteoblue. (2021). Mayombe, Democratic Republic of Congo. Opgehaald van Meteoblue: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/may…;

Mullu, D. & Balakrishnan, M. (2014). Ecology of African Civet (Civettictis civetta) in Arba Minch Forest, Arba Minch, Ethiopia. Science, Technology and Arts Research Journal. 3(3). 99-102.

Ramsay, E. (2015). Procyonids and Viverids. In R. Miller & M. Fowler, Fowler’s Zoo and Wild Animal Medicine, vol. 8 (pp. 491-497). Saint Louis: Elsevier Saunders. 
Ray, J. C. (1995). Civettictis civetta. Mammalian Species. 488. 1-7.

Schultz, J. (2005). The ecozones of the world: The Ecological Divisions of the Geosphere. Berlin: Springer.

Swanepoel, R., Barnard, B. J., Meredith, C. D., Bishop, G. C., Brückner, G. K., Foggin, C. M. & Hübschle, O. J. (1993). Rabies in southern Africa. The Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 60(4). 325-
346.

Taylor, M. E. (1974). The functional anatomy of the forelimb of some african viverridae (Carnivora). Journal of Morphology. 143(3). 307-335.

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (2005). Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Bent u tevreden over deze pagina?