Belangers toepaja

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Hawkins, 2018)
Familie Tupaiidae
Subfamilie -
Genus Tupaia
Soort Tupaia belangeri
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: 160-230 mm
  • Staart: 150-200 mm
Gewicht 160-200g
Dieet Omnivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: Van Zuidwest-en Zuidcentraal-China tot en met Vietnam en het noorden van het Maleisisch schiereiland. 
  • Habitat: Verschillende types bos (o.a. loofbos, groenblijvend bos, primair en secundair bos),karstlandschap, natuurlijk struikgewas, palmolieplantages tot 3000m hoogte.
Levensverwachting c.a. 7,1 jaar gevangenschap
IUCN-status “Least Concern”
CITES Appendix II (Globale Standaard)

Risicoklasse E

Bij de belangers toepaja zijn in vier risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Hierdoor valt de belangers toepaja in risicoklasse E.

Samenvatting beoordeling van de belangers toepaja

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X). 

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen ! (signalerend) Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan-of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen, maar bij de sympatrische en aanverwante soort de gewone toepaja (Tupaia glis) is het hoog-risico zoönotische pathogeen Leptospira interrogans aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade   De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing.
Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X De belangers toepaja’s heeft hypsodonte gebitselementen.
Ruimtegebruik/veiligheid X
  • Belangers toepaja’s hebben een grote homerange en vertonen territoriaal markeergedrag.
  • Belangers toepaja’s gebruiken een afgezonderde nestplaats.
  • Belangers toepaja’s leven semi-arboreaal.
Thermoregulatie X De belangers toepaja is aangepast aan een tropisch en subtropisch klimaat.
Sociaal gedrag X Belangers toepaja’s hebben een paarsgewijze leefwijze.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 ! (signalerend) Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan-of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen, maar bij de sympatrische en aanverwante soort de gewone toepaja (Tupaia glis) is het hoog-risico zoönotische pathogeen Leptospira interrogans aangetoond (Azhari et al., 2018). Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Op basis van de grootte, morfologie en het gedrag van de belangers toepajais het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens (Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   De belangers toepaja is een omnivoor (Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2 X De belangers toepaja heeft hypsodonte onderste kiezen (Selig et al., 2019). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V3   De belangers toepaja brengt de hele dag buiten het nest door, maar komt vroeger terug naar het nest als het verzadigd met voedsel is, bijvoorbeeld in periodes dat er veel fruit beschikbaar is. Belangers toepaja’s zoeken tussen bladafval en takken naar eten (Hawkins, 2018; Martin, 1968). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V4   Het dieet van belangers toepaja’s bestaat uit invertebraten (voornamelijk kevers) en fruit (Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1 X Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over de home range grootte van de belangers toepaja. De home ranges van toepaja’s van het genus (Tupaia) zijn 1,5-10,5 ha groot. De belangers toepaja is territoriaal en leven met één volwassen mannetje en vrouwtje in een territorium (Hawkins, 2018). Belangers toepaja’s vertonen markeergedrag van hun territorium door geurmarkering, urine en feces te gebruiken (Holst & Buergel-Goodwin, 1975; Martin, 1968). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R2 X Belangers toepaja’sgebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen en als rustplaats(Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R3   De belangers toepaja is door zijn semi-arboreale levensstijl erg behendig en vlucht doelgericht naar hoge schuilplekken of hun nest (Vandenbergh, 1963). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. 
R4   Belangers toepaja’s gebruiken geen holen (Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R5 X Belangers toepaja’sleven semi-arboreaal (Martin, 1968). Ze maken nesten en foerageren zowel op de grond als in bomen (Hawkins, 2018; Majumber & Agarwala, 2015). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X

Belangers toepaja’s leven in een tropisch en subtropisch klimaat (Hawkins, 2018; Schultz, 2005; Zhu et al., 2010). De gemiddelde minimumtemperatuur in een subtropisch deel van het leefgebied van belangers toepaja’s (LuquanCounty, China) is 5 oC (met een uiterste minimumtemperatuur van 1 oC) (Meteoblue, 2020b; Zhu et al., 2010). De gemiddelde maximumtemperatuur in een tropisch deel van het leefgebied van belangers toepaja’s (Khao Yai National Park, Thailand) is 31 oC (met een uiterste maximumtemperatuur van 34oC) (Meteoblue, 2020a). De gemiddelde neerslaghoeveelheid verschilt in beide gebieden sterk door het jaar heen. In de natste maanden valt er tot wel 341 mm neerslag en in de droogste maanden 6 mm. De luchtvochtigheid fluctueert tussen de 60 en 90% (Meteoblue, 2020a; Meteoblue, 2020b; Suzuki et al., 2007).

De belangers toepaja heeft een thermoneutrale zone van 30-35°C. Daarnaast heeft het een hoge thermische geleidbaarheid. Ze verliezen veel water door verdamping en houden water slecht vast (Zhu et al., 2010).

De belangers toepaja is aangepast aan een tropisch en subtropisch klimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.

T2   Uit gedetailleerd gedragsonderzoek is niet gebleken dat belangers toepaja’s gebruik maken van een speciale zoel-, koel-of opwarmplaats. Bovendien leven belangers toepaja’s in een gebied met weinig temperatuurfluctuaties gedurende de dag en het jaar (Hawkins, 2018; Refinetti & Menaker, 1992; Schultz, 2005). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Belangers toepaja’s zijn jaarrond actief (Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1 X Belangers toepaja’s hebben een monogame leefwijze (Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
S2   Belangers toepaja’s hebben een paarsgewijze leefwijze en foerageren solitair. Mannetjes reageren normaliter agonistisch naar elkaar. De home ranges tussen niet-parende soortgenoten overlappen niet (Hawkins, 2018). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S3   Vrouwtjes zijn geslachtsrijp vanaf 1 jaar en kunnen meerdere (max. 12) keren per jaar werpen. Vrouwtjes hebben een postpartum oestrus. Vrouwtjes zijn 40-52 dagen drachtig en krijgen per worp 2 jongen. Belangers toepaja’s planten zich jaarrond voort, afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid (Hawkins, 2018; Kawamichi & Kawamichi, 1979;Martin, 1968). Belangers toepaja’s hebben geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Azhari, N. N., Ramli, S. N. A., Joseph, N., Philip, N., Mustapha, N. F., Ishak, S. N., Mohd-Taib, F. S., Nor, S. M., Yusof, M. A., Sah, S. A. M., Desa, M. N. B. M., Bashiru, G., Zeppelini, C. G., Costa, F., Sekawi, Z. & Neela, V. K.(2018). Molecular characterization of pathogenic Leptospirasp. in small mammals captured from the human leptospirosis suspected areas of Selangor state, Malaysia. Acta Tropica. 188. 68-77.

Hawkins, M. T. R. (2018). Family Tupaiidae. In D. E. Wilson & R. A. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world(Vol. 8, pp. 48 -71). Barcelona: Lynx Edicions.

Holst, D. V. & Buergel-Goodwin, U. (1975). Chinning by maleTupaia belangeri: The effects of scent marks of conspecifics and of other species.Journal of Comparative Physiology.103(2).153-171.

Kawamichi, T. & Kawamichi, M. (1979). Social Organization of Tree Shrews (Tupaia glis). Primate Behavior and Sociobiology. 1-17.Martin, R. D. (1968). Reproduction and ontogeny in tree‐shrews (Tupaia belangeri), with reference to their general behaviour and taxonomic relationships. Zeitschrift für Tierpsychologie.25(5).505-532.

Majumder, J. & Agarwala, B. K.(2015). Notes on the distribution, habitat, and behavior of Northern Tree Shrew Tupaia belangeri(Mammalia: Scandentia: Tupaiidae) in Tripura, India. Journal of Threatened Taxa.7(1).6841–6842.

Meteoblue.(2020a). Khao Yai National Park, Thailand. Opgehaald van Meteoblue: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/kha….

Meteoblue.(2020b). Liandian. China. Opgehaald van Meteoblue: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/lia….

Refinetti, R. & Menaker, M. (1992). Body Temperature Rhythm of the Tree Shrew, Tupaia belangeri. The Journal of Experimental Zoology. 263. 453-457.

Schultz, J. (2005). The ecozones of the world, The Ecological Divisions of the Geosphere (2 ed.). Berlin: Springer.

Selig, K. R., Sargis, E. J. & Silcox, M. T. (2019). The frugivorous insectivores? Functional morphological analysis of molar topography forinferring diet in extant treeshrews (Scandentia). Journal of Mammalogy. 100(6). 1901-1917.

Suzuki, S., Kitamura, S., Kon, M., Poonswad, P., Chuailua, P., Plongmai, K., ... & Wohandee, P. (2007). Fruit visitation patterns of small mammals on the forest floor in a tropical seasonal forest of Thailand. Tropics, 16(1), 17-29.

Vandenbergh, J. G. (1963). Feeding, activity and social behavior of the tree shrew, Tupaia glis, in a large outdoor enclosure. Folia Primatologica. 1. 199-207.

Zhu, W. L., Zhang, L. & Wang, Z. K. (2010). Thermogenic characteristics and evaporative water loss in the tree shrew (Tupaia belangeri).Journal of Thermal Biology.35(6).290-294.

Bent u tevreden over deze pagina?