Chinese rotseekhoorn

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Koprowski et al., 2016; Smith & Johnston, 2016; Wilson & Reeder, 2005; Zhao et al., 2014)
Familie Sciuridae
Subfamilie Xerinae
Genus Sciurotamias
Soort Sciurotamias davidianus
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: 212,3 mm (m), 204 mm (v)
  • Staart: 140,7 mm (m), 142,9 mm (v)
Gewicht 230 g (m), 198 g (v)
Dieet Granivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: Grote delen van Centraal-, Noordoost-, Zuidoost- en Oost-China.
  • Habitat: Rotsachtige gebieden met eikenbomen.
Levensverwachting Onbekend
IUCN-status "Least concern"
CITES Niet vermeld

Risicoklasse E

Bij de Chinese rotseekhoorn zijn in vier risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Hierdoor valt de Chinese rotseekhoorn in risicoklasse E.

Samenvatting beoordeling van de Chinese rotseekhoorn

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X).

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen ! (signalerend) Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen. Bij de sympatrische en aanverwante soorten binnen dezelfde subfamilie (Xerinae) de Sibirische chipmunk (Eutamias sibiricus) en Daurian grondeekhoorn (Spermophilus dauricus) zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen Coxiella burnetii, Francisella tularensis en het tick-borne encephalitis virus aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade   De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing.
Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X Chinese rotseekhoorns moeten dagelijks langdurig foerageren.
Ruimtegebruik/veiligheid X
  • Chinese rotseekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats.
  • Chinese rotseekhoorns leven semi-arboreaal.
Thermoregulatie X De Chinese rotseekhoorn is aangepast aan een subtropisch klimaat.
Sociaal gedrag X Chinese rotseekhoorns hebben een dominantiehiërarchie.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 ! (signalerend) Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen. Bij de sympatrische en aanverwante soorten binnen dezelfde subfamilie (Xerinae) de Sibirische chipmunk (Eutamias sibiricus) en Daurian grondeekhoorn (Spermophilus dauricus) zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen Coxiella burnetii (Liu et al., 2013), Francisella tularensis (Zhang et al., 2006) en het tick-borne encephalitis virus (Lu et al., 2008) aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Op basis van de grootte, morfologie en het gedrag van de Chinese rotseekhoorn is het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens (Koprowski et al., 2016; Zhao et al., 2014). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   De Chinese rotseekhoorn is een granivoor (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2   De Chinese rotseekhoorn heeft geen hypsodonte gebitselementen (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V3 X De Chinese rotseekhoorn is dagactief (Koprowski et al., 2016). Chinese rotseekhoorns doen voornamelijk aan scatterhoarden, maar kunnen ook larderhoarden in mindere mate. Op iedere voorraadplek wordt 1 walnoot verstopt (Lu & Zhang, 2007; Lu & Zhang, 2008). Soms worden zaden meer dan 3 keer opnieuw verstopt (Zhang et al., 2014). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V4   Het dieet van de Chinese rotseekhoorn bestaat uit diverse zaden en noten, waaronder de wilde abrikoos, Liaodong eiken, Chinese dennen en walnoten (Lu & Zhang, 2007; Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1 G Er is in de literatuur geen informatie gevonden over de grootte van de home range, territorialiteit, markeergedrag of patrouilleergedrag. Home range gebruik binnen de subfamilie (Xerinae) varieert veel (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden.
R2 X Chinese rotseekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen en als nachtrustplaats (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R3   De Chinese rotseekhoorn zoekt doelgericht beschutting in lage plekken, holen en tussen rotsen bij tekenen van gevaar (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R4   Chinese rotseekhoorns nestelen tussen rotsspleten en in ondergrondse holten (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R5 X Chinese rotseekhoorns leven semi-arboreaal (Koprowski et al., 2016; Lu & Zhang, 2007). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X

Chinese rotseekhoorns leven in een subtropisch klimaat (Koprowski et al., 2016; Peel et al., 2007; Schultz, 2005; Zhang et al., 2014). De gemiddelde minimumtemperatuur in de rotsachtige eikenboombossen van Chengdu (China) waar Chinese rotseekhoorns voorkomen is 13 °C (met een uiterste minimumtemperatuur van -3 °C) en de gemiddelde maximumtemperatuur is 25 °C (met een uiterste maximumtemperatuur van 37 °C). De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid is 80-600 mm en de gemiddelde luchtvochtigheid is 60% (Meteoblue, 2020; Peel et al., 2007). De natte zomers en droge winters in het leefgebied zijn in tegenstelling met het gematigde zeeklimaat in Nederland, waar de zomers droog en de winters nat zijn (Schultz, 2005).

De Chinese rotseekhoorn is aangepast aan een subtropisch klimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.

T2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebruik van zoel-, koel- of opwarmplaatsen. Het gebruik hiervan wordt ook niet aannemelijk geacht omdat ze een hol gebruiken. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Chinese rotseekhoorns zijn jaarrond actief (Koprowski et al., 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1   Chinese rotseekhoorns hebben een polygame leefwijze (Koprowski et al., 2016; Zhao et al., 2014). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S2 X Chinese rotseekhoorns leven solitair (Lu & Zhang, 2007). Verwante solitairlevende soorten in de subfamilie (Xerinae) hebben een lineaire dominantiehiërarchie, die het meest prominent aanwezig is tijdens het paarseizoen (Heaney & Thorington, 1978; Koprowski, 1998; Lurz et al., 2005). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
S3   Er is weinig wetenschappelijke literatuur gevonden over de voortplanting van Chinese rotseekhoorns. Verwante soorten in de subfamilie (Xerinae) zijn na 1-2 jaar geslachtsrijp. Vrouwtjes zijn 28-30 dagen drachtig. Het paarseizoen varieert binnen de Xerinae, maar is meestal in de periode van vroege lente t/m vroege herfst. Chinese rotseekhoorns kunnen 1-2 keer per jaar werpen en krijgen per worp 2-3 jongen (Dijkstra & Dekker, 2008; Koprowski et al., 2016). Chinese rotseekhoorns hebben geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Dijkstra, V. & Dekker, J. (2008). Risico-assessment uitheemse eekhoorns. Arnhem: Zoogdiervereniging VZZ.

Heaney, L. & Thorington, R. (1978). Ecology of Neotropical red-tailed squirrels, Sciurus granatensis, in the Panama Canal Zone. Journal of Mammalogy. 59(4). 846-851.

Koprowski, J. (1998). Conflict between the sexes: a review of social and mating systems of the tree squirrels. In M. Steele, J. Merrit & D. Zegers, Ecology and evolutionary biology of tree squirrels (pp. 33-41). Virginia: Virginia Museum of Natural History, Special Publication 6.

Koprowski, J., Goldstein, A., Bennett, R. & Mendes, C. (2016). Sciurotamias davidianus. In D. Wilson, T. Lacher & R. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world vol. 6. Lagomorphs and rodents I. (pp. 648-837). Barcelona: Lynx Edicions.

Liu, L., Baoliang, X., Yingqun, F., Ming, L., Yu, Y., Yong, H., Shasha, W., Manxia, H., Tianyu, G., Chao, J., Xiaohong, S. & Jing, W. (2013). Coxiella burnetii in Rodents on Heixiazi Island at the Sino-Russian Border. Am J Trop Med Hyg. 88(4). 770-773.

Lu, J. & Zhang, Z. (2007). Hoarding of walnuts by David’s rock squirrels (Sciurotamias davidianus) within enclosure. Acta Theriologica Sinica. 27(3). 209-214.

Lu, J. & Zhang, Z. (2008). Differentiation in seed hoarding among three sympatric rodent species in a warm temperate forest. Integrative Zoology. 3(2). 134-142.

Lu, Z., Bröker, M. & Liang, G. (2008). Tick-Borne Encephalitis in Mainland China. Vector-Borne and Zoonotic Diseases. 8(5). 713-720.

Lurz, P., Gurnell, J. & Magris, L. (2005). Sciurus vulgaris. Mammalian Species. 769. 1-10.

Meteoblue. (2020). Climate Chengdu. Opgehaald van Meteoblue: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/che…

Peel, M., Finlayson, B. & McMahon, T. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, European Geosciences Union. 4(2). 439-473.

Schultz, J. (2005). The ecozones of the world. Berlijn, Duitsland: Springer.

Smith, A. & Johnston, C. (2016). Sciurotamias davidianus. Opgehaald van The IUCN Red List of Threatened Species: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T19998A22251238.en

Wilson, D. & Reeder, D. (2005). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference (3rd ed). Opgehaald van Mammal species of the world: https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Zhang, F., Liu, W., Chu, M. C., He, J., Duan, Q., Wu, X., Zhang, P., Zhao, Q., Yang, H., Xin, Z. & Cao, W. (2006). Francisella tularensis in Rodents, China. Emerg Infect Dis. 12(6). 994-996.

Zhang, H., Steele, M., Zhang, Z., Wang, W. & Wang, Y. (2014). Rapid sequestration and recaching by a scatter-hoarding rodent (Sciurotamias davidianus). Journal of Mammalogy. 95(3). 480-490.

Zhao, D., Chen, Z. & Li, B. (2014). Sex differences in anogenital distances and digit ratios in wild David’s rock squirrels Sciurotamias davidianus. Current Zoology. 60(2). 180-185.

Bent u tevreden over deze pagina?