Gestreepte buideleekhoorn

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

 

 

 

 

 

Algemene informatie (Jackson, 2015; Salas et al., 2016; Wilson & Reeder, 2005)
Familie Petauridae
Subfamilie -
Genus Dactylopsila
Soort Dactylopsila trivirgata
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: 24-28 cm
  • Staart: 32-39 cm
Gewicht 310- 545 g
Dieet Omnivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: Australië, Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea.
  • Habitat: Tropisch regenwoud, eucalyptus en melaleuca wouden, laagland, sclerofiele bossen, en lage bergbossen.
Levensverwachting 5-9 jaar
IUCN-status “Least Concern”
CITES Niet vermeld

Risicoklasse D

Bij de gestreepte buideleekhoorn zijn in drie risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Omdat er onvoldoende wetenschappelijke literatuur is gevonden over LG1, scoort de gestreepte buideleekhoorn minimaal een D.

Samenvatting beoordeling van de gestreepte buideleekhoorn

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X).

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen G Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden.
Letselschade   De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing.

 

Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X
  • De gestreepte buideleekhoorn heeft hypsodonte gebitselementen.
  • Gestreepte buideleekhoorns moeten dagelijks langdurig foerageren.
Ruimtegebruik/veiligheid X
  • Gestreepte buideleekhoorns hebben een grote home range en vertonen territoriaal patrouilleer- en/of markeergedrag.
  • Gestreepte buideleekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats.
  • Gestreepte buideleekhoorns leven arboreaal. 
Thermoregulatie X De gestreepte buideleekhoorn is aangepast aan een tropisch klimaat.
Sociaal gedrag   In deze risicocategorie zijn geen risicofactoren van toepassing.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 G Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden.

 

Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Op basis van de grootte, morfologie en het gedrag van gestreepte buideleekhoorns (Jackson, 2015) is het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   De gestreepte buideleekhoorn is een omnivoor (Jackson, 2015). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2 X De gestreepte buideleekhoorn heeft hypsodonte onderste snijtanden (Koenigswald, 2011). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V3 X Gestreepte buideleekhoorns eten veel kleine prooien, waarvan het bemachtigen veel tijd kost (Jackson, 2015; Rawlins & Handasyde, 2002). Gestreepte buideleekhoorns hebben een hoge passeersnelheid en een kort en simpel verteringstelsel (Rawlins & Handasyde, 2002; Smith, 1982). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V4   Het dieet van gestreepte buideleekhoorns bestaat uit larven van houtkevers, mieren, termieten, krekels, kevers, motten, rupsen, volwassen vliesvleugeligen, kakkerlakken, cicaden, spinnen, fruit, Acacia sappen, nectar en pollen (Jackson, 2015; Rawlins & Handasyde, 2002). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1 X Gestreepte buideleekhoorns hebben een home range van 20-40 ha voor vrouwtjes en 100-150 ha voor mannetjes. De home ranges van mannetjes overlappen niet (Goldingay & Jackson, 2004; Jackson, 2015; Nowak, 1999) en zij markeren hun territorium (McKenna, 2005). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R2 X Gestreepte buideleekhoorns gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het grootbrengen van jongen (Nowak, 1999). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R3   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over een sterke, blindelingse vluchtreactie, maar het bestaan hiervan wordt ook niet aannemelijk geacht gezien gestreepte buideleekhoorns zeer behendig zijn (Nowak, 1999). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. 
R4   Gestreepte buideleekhoorns gebruiken geen holen of kuilen (Jackson, 2015). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R5 X Gestreepte buideleekhoorns leven arboreaal (Jackson, 2015; McKenna, 2005). Deze risicofactor is daarom van toepassing.

 

Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X Gestreepte buideleekhoorns leven in een tropisch klimaat (Salas et al., 2016; Schultz, 2005). De gemiddelde maandelijkse temperatuur komt niet onder de 18 °C. In sommige hoger gelegen gebieden kan in het droge seizoen de minimumtemperatuur onder het vriespunt komen en gestreepte buideleekhoorns komen tot op een hoogte van 2300 m voor (Salas et al., 2016). In de warmste maanden ligt de gemiddelde temperatuur rond de 30 °C met maximumtemperaturen van boven de 40 °C. De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid varieert van 500-1500 mm in gebieden met een regenseizoen in de zomer tot 2000-4000 mm in tropisch regenwoudgebieden met jaarrond regen. Het tropisch regenwoud heeft een zeer hoge luchtvochtigheid van 90-100% (Schultz J. , 2005). De gestreepte buideleekhoorn is aangepast aan een tropisch klimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.
T2   Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het gebruik van zoel-, koel-, of opwarmplaatsen. Het gebruik hiervan wordt ook niet aannemelijk geacht omdat gestreepte buideleekhoorns nachtdieren zijn en leven in het bos (Jackson, 2015). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Gestreepte buideleekhoorns zijn jaarrond actief (Rawlins & Handasyde, 2002). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1 G Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over monogamie bij gestreepte buideleekhoorns. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden.
S2   Gestreepte buideleekhoorns leven solitair of in paartjes (Nowak, 1999). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
S3   Vrouwtjes zijn 121 dagen drachtig en krijgen per worp 1-2 jongen (Jackson, 2015; McKenna, 2005). Gestreepte buideleekhoorns planten zich waarschijnlijk jaarrond voort (Jackson, 2015). Gestreepte buideleekhoorns hebben geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Goldingay, R., & Jackson, S. (2004). The biology of Australian possums and gliders. Surey Beatty and Sons.

Jackson, S. (2015). Striped possum. In A. Russell, A. Mittermeier, & D. Wilson, Handbook of the Mammals of the World, Volume 5: Monotremes and Marsupials. Lynx Edicions.

Koenigswald, W. (2011). Diversity of hypsodont teeth in mammalian dentitions- , construction and classification. Palaeontographica, Abt. A.: Palaeozoology, 63-94.

McKenna, A. (2005). Husbandry and breeding of the Striped possum Dactylopsila trivirgata at London ZSL. International Zoo Yearbook 39(1), pp. 169-176.

Nowak, R. (1999). Walker's Mammals of the World, vol. 2. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Rawlins, D., & Handasyde, K. (2002). The feeding ecology of the striped possum Dactylopsila trivirgata (Marsupialia: Petauridae) in far north Queensland, Australia. Journal of Zoology 257(2), pp. 195-206.

Salas, L., Dickman, C., Helgen, K., Burnett, S., & Martin, R. (2016). Dactylopsila trivirgata. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T6226A21960093.en

Schultz, J. (2005). The Ecozones of the World. Berlin: Springer Verlag.

Smith, A. (1982). Is the striped possum (Dactylopsila trivirgata; Marsupialia, Petauridae) an arboreal anteater. Australian mammal 5, 229-234.

Wilson, D., & Reeder, D. (2005). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference (3rd ed). Opgehaald van Mammal species of the world: https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3

Bent u tevreden over deze pagina?