Poolvos

Gepubliceerd op:
30 november 2023

Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.

Algemene informatie

Algemene informatie (Roth, 2003; Sillero-Zubiri, 2009; Wilson & Reeder, 2005)
Familie Canidae
Subfamilie Vulpini
Genus Vulpes
Soort Vulpes lagopus
Gedomesticeerd Nee
Kruising Nee
Volwassen grootte
  • Kop-romp: 50-75 cm
  • Staart: 25,5-42,5 cm
Gewicht 3,14-4,23 kg
Dieet Carnivoor
Natuurlijke leefomgeving
  • Verspreiding: Rondom en op de Noordpool: Eurazië, Noord-Amerika, Canadees Archipel, Siberische Eilanden, Groenland, IJsland, en Spitsbergen.
  • Habitat: Arctisch en alpine toendra en subarctisch maritiem habitat.
Levensverwachting 3-4 jaar
IUCN-status "Least Concern"
CITES Niet vermeld

Risicoklasse E

Bij de poolvos zijn in vier risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Hierdoor valt de poolvos in risicoklasse E.

Samenvatting beoordeling van de poolvos

Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze  aangekruist (X).

Gezondheid mens
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Zoönosen ! (signalerend) Bij poolvossen zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen Leptospira spp. en rabiësvirus aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.
Letselschade   De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing.

 

Gezondheid en welzijn dier
Risicocategorie Van toepassing Toelichting
Voedselopname X Poolvossen moeten dagelijks langdurig foerageren.
Ruimtegebruik/veiligheid X
  • Poolvossen hebben een grote home range en vertonen territoriaal markeergedrag.
  • Poolvossen gebruiken een afgezonderde nestplaats.
  • Poolvossen gebruiken zelf gegraven holen.
Thermoregulatie X De poolvos is aangepast aan een pool klimaat.
Sociaal gedrag X
  • Poolvossen hebben een monogame en paarsgewijze leefwijze.
  • Poolvossen hebben dominantiehiërarchieën.

Beoordeling per risicofactor

Risico's voor de mens

Zoönosen
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG1 ! (signalerend) Bij poolvossen zijn de hoog-risico zoönotische pathogenen Leptospira spp. (Pedersen et al., 2018) en rabiësvirus (Mørk et al., 2011) aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor.

 

Letselschade
Risicofactor Van toepassing Toelichting
LG2   Op basis van de grootte, morfologie en het gedrag van de poolvos (Cypher, 2003; Padilla & Hilton, 2014; Sillero-Zubiri, 2009; Wroe et al., 2005) is het niet aannemelijk dat de dieren zeer ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid

Voedselopname
Risicofactor Van toepassing Toelichting
V1   De poolvos is een carnivoor (Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V2   De poolvos heeft geen hypsodonte gebitselementen (Cypher, 2003). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
V3 X Poolvossen leven in (sub)arctische habitats (Sillero-Zubiri, 2009) en jagen op kleine voedsel-items, die in zo’n habitat een disperse verspreiding hebben, verdekt zijn, en per hap slechts een klein aandeel van dagelijkse voedselbehoefte bevatten (Cypher, 2003). Het jachtgedrag van poolvossen bestaat uit het besluipen van een prooi en het aanvallen op korte afstand (Cypher, 2003). Poolvossen hebben een grote home range tot 125 km2 (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009) en kunnen per dag ongeveer 24 km afleggen tijdens het foerageren, waar ze een groot gedeelte van hun actieve periode mee vullen (Cypher, 2003). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
V4   Het dieet van poolvossen bestaat uit verschillende soorten prooidieren en aas (Cypher, 2003; Prestrud, 1991; Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Ruimtegebrek/veiligheid
Risicofactor Van toepassing Toelichting
R1 X Poolvossen hebben een home range van 290 ha-125 km2 (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009). Poolvossen hebben tijdens de reproductieve fase een vast territorium dat wordt gemarkeerd en waarbij er minimale overlap van territoria is (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R2 X Poolvossen gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen en als schuilplaats tegen slechte weersomstandigheden (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R3   Poolvossen hebben geen sterke vluchtreactie (Cypher, 2003). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
R4 X Poolvossen gebruiken zelf gegraven burchten (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
R5   Voor poolvossen zijn er geen specifieke omgevingselementen essentieel (Cypher, 2003). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Thermoregulatie
Risicofactor Van toepassing Toelichting
T1 X Poolvossen leven in een poolklimaat (Cypher, 2003; Prestrud, 1991). De gemiddelde minimumtemperatuur in een poolklimaat ligt ver onder het vriespunt en de gemiddelde temperatuur de warmste maand ligt tussen de 6 en 10oC. Het verschil tussen de gemiddelde minimum en maximum maandtemperaturen ligt tussen de 10 en 50oC De gemiddelde neerslag ligt op de kustgebieden na rond de 200-300 mm (Schultz, 2005). De poolvos is aangepast aan een poolklimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing.
T2   Uit gedetailleerd gedragsonderzoek is niet gebleken dat poolvossen gebruik maken van een speciale zoel-, koel- of opwarmplaats (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.
T3   Poolvossen zijn jaarrond actief (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

 

Sociaal gedrag
Risicofactor Van toepassing Toelichting
S1 X Poolvossen hebben een monogame en paarsgewijze leefwijze (Sillero-Zubiri, 2009). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
S2 X De basis sociale unit van poolvossen is een paar, soms met jongen uit eerdere worpen (Sillero-Zubiri, 2009). Eenjarige vrouwtjes kunnen helpen in het verzorgen van de nieuwe worp van het ouderpaar (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri,  2009). Er is sprake van een dominantiehiërarchie met despotische kenmerken. Buiten de reproductieve periode leven poolvossen grotendeels solitair (Cypher, 2003), maar er zijn groepen waargenomen (Korhonen & Alasuutari, 1995). In deze groepen is sprake van een dominantiehiërarchie (Korhonen & Alasuutari, 1995). Deze risicofactor is daarom van toepassing.
S3   Vrouwtjes zijn vanaf 10 maanden oud geslachtsrijp en krijgen één worp per jaar. Vrouwtjes zijn 51-54 dagen drachtig en krijgen per worp 2-7 jongen. Poolvossen hebben een paarseizoen tussen februari en mei (Cypher, 2003; Sillero-Zubiri, 2009). Poolvossen hebben geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing.

Verwijzingen

Cypher, B. L. (2003). Foxes (Vulpes species, Urocyon species and Alopex lagopus). In G. A. Feldhamer, B. Carlyle Thompson, & J. A. Chapman, Wild mammals of North America: biology, management, and conservation (pp. 511-541). Baltimore, Md: John Hopkins University Press.

Korhonen, H., & Alasuutari, S. (1995). Dominance relations in captive groups of adult and juvenile arctic blue foxes (Alopex lagopus). Polar Biology, 15(5), 353-358.

Mørk, T., Bohlin, J., Fuglei, E., Åsbakk, K., & Tryland, M. (2011). Rabies in the Arctic fox population, Svalbard, Norway. Journal of Wildlife Diseases, 47(4), 945-957.

Padilla, L. R., & Hilton, C. D. (2014). Canidae. In R. E. Miller, & M. E. Fowler, Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine (pp. 457-467). Elsevier Health Sciences.

Pedersen, K., Anderson, T. D., Maison, R. M., Wiscomb, G. W., Pipas, M. J., Sinnett, D. R., . . . Gidlewski, T. (2018). Leptospira antibodies detected in wildlife in the USA and US Virgin Islands. Journal of Wildlife Diseases, 54(3), 450-459.

Prestrud, P. (1991). Adaptations by the arctic fox (Alopex lagopus) to the polar winter. Arctic, 44(2), 132-136.

Roth, J. D. (2003). Variability in marine resources affects arctic fox population dynamics. Journal of Animal Ecology, 72, 668-676.

Schultz, J. (2005). The ecozones of the world, the ecological divisions of the geosphere. Aachen, Germany: Springer.

Sillero-Zubiri, C. (2009). Family Canidae. In D. E. Wilson, & R. A. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world. Vol. 1. Carnivores (pp. 352-446). Barcelona: Lynx.

Wilson, D., & Reeder, D. (2005). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference (3rd ed). Opgehaald van Mammal species of the world: https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Wroe, S., McHenry, C., & Thomason, J. (2005). Bite club: comparative bite force in big biting mammals and the prediction of predatory behaviour in fossil taxa. Proceedings of Royal Society B, 272, 619-625.

Bent u tevreden over deze pagina?